Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky

Zákony, vyhlášky

Sbírka právních předpisů obce Hrabůvka

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
... kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
O odpadech
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Hrabůvka č. 4 / 2023 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4 / 2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2024
OZV obce Hrabůvka č. 3 / 2023 o místním poplatku z pobytu 1. 1. 2024
OZV obce Hrabůvka č. 2 / 2023 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2024
OZV obce Hrabůvka č. 1 / 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2024
OZV č. 2 / 2015 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce 14. 5. 2015
OZV č. 1 / 2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabůvka 13. 2. 2020