Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Úřední deska

Úřední deska je vyvěšena na budově obecního úřadu v Hrabůvce a zde na internetových stránkách obce.

Archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, proto jsou dokumenty  v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.

 

Jméno souboru Vyvěšeno
Pozvánka na 8. ZO, konaného dne 04.10.2023 27.9.2023
Záměr Smlouva o budoucí smlouvě parc. č. 784-2, 784-1, 363-1 18.9.2023
Záměr Smlouva o budoucí smlouvě parc. č. 789 18.9.2023
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č. 2/2023 17.7.2023
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 27.6.2023
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č. 2/2023 19.6.2023
Veřejnoprávní smlouva o dotaci 1/2023 17.5.2023
Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2022 20.4.2023
Závěrečný účet Mateřské školy Hrabůvka za rok 2022 20.4.2023
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č. 1/2023 17.4.2023
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č. 1/2023 20.2.2023
Veřejnoprávní smlouva o dotaci 2/2022 6.2.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtu MR Podlesí na rok 2023 10.1.2023
Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu MR Podlesí na roky 2023 – 2027 10.1.2023
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2023 2.1.2023
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2023 2.1.2023
Veřejná vyhláška OOP lesy 10.11.2022
DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026 2.8.2022
Veřejnoprávní smlouva o dotaci 1/2022 26.6.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůvka 2023 – 2026 3.1.2022
Veřejná vyhláška OOP lesy – doplnění 15.9.2021
Veřejnoprávní smlouva o dotaci 1-2021 7.7.2021
DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2024 20.1.2021
Podpora venkovských prodejen 10.8.2020
Veřejnoprávní smlouva o dotaci 20.7.2020
Veřejná vyhláška OOP – lesy 7.4.2020
Veřejná vyhláška OOP lesy – doplnění 12.12.2019
Veřejná vyhláška OOP lesy – doplnění 4.9.2019
Veřejná vyhláška OOP – lesy 10.4.2019
Zveřejňovaní rozpočtových výkazů 22.3.2017

 

ARCHIV 2023:

 

Jméno souboru Vyvěšeno Sejmuto
Oznámení o konání volby prezidenta ČR 16.1.2023 30.1.2023
Zastupitelstvo obce dne 25.01.2023 ZRUŠENO 18.1.2023 25.1.2023
Nařízení SVS ukončení mimořádných veterinárních opatření – ptačí chřipka 2.2.2023 28.2.2023
Veřejná vyhláška návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 2019 – 2023 14.2.2023 20.3.2023
Pozvánka na 4. ZO. dne 8.3.2023 1.3.2023 8.3.2023
Záměr obce Hrabůvka k pronájmu části budovy č. p. 35 v k.ú. Hrabůvka u Hranic 6.3.2023 22.3.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – VZZ 6.3.2023 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – Výkaz Fin 6.3.2023 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – Rozvaha 6.3.2023 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – Příloha Rozvahy 6.3.2023 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – komentář 6.3.2023 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – Inventarizační zpráva za rok 2022 6.3.2023 28.6.2023
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2022 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Podlesi 6.3.2023 28.6.2023
Konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Veselíčko 23.3.2023 19.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Inventarizační zpráva 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Plnění rozpočtu 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Přehled dotací a příspěvků 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Přehled účtů a stav fondů 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Příloha 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Rozvaha 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Výkaz zisků a ztrát 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného MŠ Hrabůvka za rok 2022 – Zapis_financniho_vyboru 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Výkaz FIN 2-12 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – přehled přijatých dotací, účty obce 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Příloha 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Rozvaha 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – složení finančniho a kontrolního výboru 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – inventarizační zpráva 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Plnění rozpočtu 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2022 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Výkaz zisků a ztrát 31.3.2023 20.4.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – složení zastupitelstva obce 31.3.2023 20.4.2023
Záměr obce Hrabůvka k pronájmu budovy č. p. 87 v k.ú. Hrabůvka u Hranic 12.4.2023 28.4.2023
Pozvánka na 5. zasedání ZO Hrabůvka 12.4.2023 19.4.2023
Finanční úřad – Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí pro rok 2023 24.4.2023 26.5.2023
Zveřejnění kalkulací za rok 2022 – VaK Přerov 27.4.2023 7.5.2023
Záměr obce Hrabůvka k pronájmu budovy bez č. p./č. ev. v k.ú. Hrabůvka u Hranic 28.4.2023 17.5.2023
Záměr obce k prodeji pozemků p.č. 381-1b a p.č. 388-1d v k.ú. Hrabůvka u Hranic 28.4.2023 16.5.2023
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.5.2023 10.5.2023 17.5.2023
Pozvánka na 7. ZO, dne 12.07.2023 5.7.2023 12.7.2023

 

ARCHIV 2022:

 

Obsah sdělení Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2022 3.1.2022 2.1.2023
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2022 3.1.2022 2.1.2023
Tříkrálová sbírka 12.1.2022 31.1.2022
Informace pro občany o zrušení ZO, dne 19.01.2022 12.1.2022 19.1.2022
Veřejná vyhláška vydání Aktualizace č. 4 ZÚR OK 13.1.2022 31.1.2022
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2022 17.1.2022 2.8.2022
DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026 17.1.2022 2.8.2022
Pozvánka na 35. ZO dne 02. 02. 2022 26.1.2022 2.2.2022
OOP národní plán povodí Odry 1.2.2022 28.2.2022
OOP národní plán povodí Dunaje 1.2.2022 28.2.2022
OOP národní plán povodí Labe 1.2.2022 28.2.2022
Záměr na prodej pozemku parcelní číslo 286/97 3.2.2022 21.2.2022
Záměr změny nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p.35 28.2.2022 16.3.2022
Pozvánka na 36. Zastupitelstvo obce Hrabůvka 9.3.2022 16.3.2022
Záměr na prodej pozemku parcelní číslo 286/98 16.3.2022 1.4.2022
Nařízení SVS k zamezení zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 18.3.2022 8.4.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 28.3.2022 2.6.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Příloha 28.3.2022 2.6.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Rozvaha 28.3.2022 2.6.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Výkaz Fin 28.3.2022 2.6.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát 28.3.2022 2.6.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Záverečná zpráva 28.3.2022 2.6.2022
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 28.3.2022 2.6.2022
Situace – Hrabůvka – Velká 28.3.2022 21.4.2022
Stanovení přechodná úprava provozu – Hrabůvka – Velká 28.3.2022 21.4.2022
Záměr změny nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p.87 4.4.2022 22.4.2022
Hrabůvka, Klokočí – stanovení přchodné úpravy provozu – doplnění Zóna 30 13.4.2022 21.4.2022
Hrabůvka, Klokočí – stanovení přchodné úpravy provozu – doplnění Zóna 30 – mapa 13.4.2022 21.4.2022
Pozvánka na 37. zastupitelstvo obce 13.4.2022 21.4.2022
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2022 13.4.2022 2.1.2023
Veřejná vyhláška daň z nemovitostí 25.4.2022 6.6.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu – lesní hospodářské osnovy 25.4.2022 6.6.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2022 29.4.2022 2.1.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Složení finančního a kontrolního výboru 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Složení zastupitelstva 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Příloha 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Rozvaha 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – výkaz FIN 2 – 12 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Zpráva o výsledku prezkoumaní hospodaření za rok 2020 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Inventarizační zpráva 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Plnění rozpočtu 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Přehled dotací, účty obce 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Inventarizační zpráva 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Plnění rozpočtu 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Přehled příspěvků a dotací za rok 2021 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Přehled účtů MŠ a stav fondů za rok 2021 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Příloha 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Rozvaha 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát 29.4.2022 17.5.2022
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Zápis finančního výboru 29.4.2022 17.5.2022
Pozvánka na 38. zastupitelstvo obce 9.5.2022 16.5.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2022 16.5.2022 2.1.2023
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2022 16.5.2022 2.1.2023
Závěrečný účet Mateřské školy Hrabůvka za rok 2021 17.5.2022 20.4.2023
Závěrečný účet obce Hrabůvka za rok 2021 17.5.2022 20.4.2023
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy a školského zařízení MŠ Hrabůvka 25.5.2022 20.6.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2022 3.6.2022 2.1.2023
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2022 3.6.2022 2.1.2023
Pozvánka na 39. zastupitelstvo obce 8.6.2022 15.6.2022
Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO 2021 13.6.2022 27.6.2023
Veřejná vyhláška veřejné projednání Aktualizace č. 5 ZÚR OK 017 2.7.2022 12.8.2022
ČEZ a.s. odstávka dodávky elektrické energie v obci Hrabůvka 15.7.2022 26.7.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2022 15.7.2022 2.1.2023
Počet členů volební komise 25.7.2022 26.10.2022
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2022 2.8.2022 10.1.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.8.2022 26.10.2022
Zapisovatel volební komise 10.8.2022 26.10.2022
Pozvánka na 40. ZO dne 31.8.2022 24.8.2022 31.8.2022
Záměr obce k prodeji pozemku p.č. 286 – 80 31.8.2022 16.9.2022
Záměr obce k prodeji pozemku p.č. 286 – 101 31.8.2022 16.9.2022
Záměr obce k prodeji pozemku p.č. 66 – 7 31.8.2022 16.9.2022
Oznámení o místě a době konání voleb do zastupistelstva obce 7.9.2022 26.10.2022
Pozvánka na 41. ZO, dne 19.9.2022 12.9.2022 19.9.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce – Hrabůvka 26.9.2022 10.10.2022
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2022 3.10.2022 2.1.2023
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.5/2022 7.10.2022 2.1.2023
Veřejná vyhláška vydání Akt. č. 5 ZÚR OK 10.10.2022 31.10.2022
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva, dne 19. 10. 2022 12.10.2022 19.12.2022
Oznámení o odstávce elektrické energie v obci Hrabůvka 25.10.2022 10.11.2022
Zastupitelstvo dne 2.11.2022 – ZRUŠENO 26.10.2022 3.11.2022
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2022 31.10.2022 2.1.2023
Pozvánka na 2. ZO, dne 14.11.2022 7.11.2022 14.11.2022
Valná hromada honebního společenstva Velká 10.11.2022 10.11.2022
Počet členů volební komise 14.11.2022 16.1.2023
Návrh rozpočtu MR Podlesí na rok 2023 21.11.2022 20.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MR Podlesí na roky 2023 – 2027 21.11.2022 20.12.2022
Záměr obce Hrabůvka k prodeji pozemku v k.ú. Hrabůvka u Hranic 22.11.2022 9.12.2022
Návrh rozpočtu MŠ Hrabůvka na rok 2023 28.11.2022 2.1.2023
Návrh rozpočtu obce Hrabůvka na rok 2023 28.11.2022 2.1.2023
Záměr změny nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 87 28.11.2022 14.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hrabůvka 29.11.2022 16.1.2023
Jmenování zapisovatele volební komise 30.11.2022 16.1.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZO, dne 14.12.2022 7.12.2022 14.12.2022
Mimořádná veterinární opatření – nařízení SVS – ptačí chřipka 15.12.2022 6.1.2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 28.12.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.6/2022 30.12.2022 2.1.2023
Rozpočtové opatření Obce Hrabůvka č.6/2022 30.12.2022 2.1.2023

 

ARCHIV 2021:

 

Obsah sdělení Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2021 4.1.2021 3.1.2022
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2021 4.1.2021 3.1.2022
Oznámení o zrušní zasedání zastupitelstva obce Hrabůvky 13.1.2021 6.1.2021 13.1.2021
Oznámené o dočasném omezení autobusové dopravy z důvodu nouzového stavu 11.1.2021 3.5.2021
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2021 20.1.2021 3.1.2022
Pozvánka na zasdání ZO dne 10.2.2021 3.2.2021 11.2.2021
Záměr prodeje – Multikara 3.2.2021 1.3.2021
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2021 8.2.2021 25.3.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2021 8.2.2021 3.1.2022
OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 10.2.2021 1.3.2021
OZV č.2/2021 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění – odpad 10.2.2021 1.3.2021
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.1/2021 15.2.2021 3.1.2022
Oznameni ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2021 1.3.2021 31.5.2021
Pozvánka na 27. zasedani Obecniho zastupitelstva 10.3.2021 17.3.2021
OOP – Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Hrabůvka 17.3.2021 27.4.2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Hrabůvka formou obecní povahy 17.3.2021 27.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Složení finančního a kontrolního výboru 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Složení zastupitelstva 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Příloha 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Rozvaha 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – výkaz FIN 2 – 12 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Výkaz zisků a ztrát 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Zpráva o výsledku prezkoumaní hospodaření za rok 2020 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Inventarizační zpráva 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Plnění rozpočtu 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 – Přehled přijatých dotací 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Inventarizační zpráva 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Plnění rozpočtu 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Přehled příspěvků a stav fondu za rok 2019 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Příloha 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Rozvaha 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Výkaz zisků a ztrát 31.3.2021 21.4.2021
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Zápis finančního výboru 31.3.2021 21.4.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2021 1.4.2021 3.1.2022
Rozhodnutí o umístění stavby 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 1.4.2021 19.4.2021
Kyselovice – TU 175 Hynčice 1.4.2021 19.4.2021
Záměr změny nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p.35 1.4.2021 21.4.2021
Záměr o pronájmu části budovy č.p.86 1.4.2021 21.4.2021
Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p.87 1.4.2021 21.4.2021
Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka 14.4.2021 21.4.2021
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 21.4.2021 17.5.2022
Závěrečný účet obce Hrabůvka za rok 2020 21.4.2021 17.5.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2021 26.4.2021 3.1.2022
FÚ Veřejná vyhláška – daň z nenmovitostí 26.4.2021 31.5.2021
Kalkulace vodného za rok 2021 26.4.2021 31.5.2021
Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IV-12-8017241/01
30.4.2021 19.5.2021
Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č.IV-12-8021067/SOBSVB-001 Hrabůvka, p.č.796/10, smyčka KNN
30.4.2021 19.5.2021
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.2/2021 10.5.2021  
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – Inventarizační zpráva za rok 2020 11.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – Přiloha Rozvahy 11.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – Zpráva o přezkoumáná hospodaření 11.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – Rozvaha 11.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – Výkaz Fin 11.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – Výkaz zisků a ztrát 11.5.2021 1.7.2021
Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2020 – komentář 11.5.2021 1.7.2021
Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka 12.5.2021 19.5.2021
Veřejná vyhláška – veřejné projednání Aktualizace č. 4 ZÚR OK 17.5.2021 2.7.2021
Návrh OOP národní plán povodí Labe, Dunaj, Odra 1.6.2021 23.6.2021
01 Návrh OOP NPP Labe 1.6.2021 23.6.2021
02 Návrh OOP NPP Dunaje 1.6.2021 23.6.2021
03 Návrh OOP NPP Odry 1.6.2021 23.6.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2021 9.6.2021 3.1.2022
Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka 9.6.2021 16.6.2021
Záměr na prodej pozemku parcelní číslo 45/3 16.6.2021 2.7.2021
Záměr na prodej pozemku parcelní číslo 347/2 16.6.2021 2.7.2021
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2021 19.7.2021 3.1.2022
Pozvánka na zasedání ZO 28.7.2021 21.7.2021 28.7.2021
Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO mikroregionu Podlesí za rok 2020 27.7.2021 13.6.2022
Počet členů volební komise 9.8.2021 11.10.2021
Zrušení zastupitelstva 18.8.2021 11.8.2021 18.8.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2021 17.8.2021 3.1.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.8.2021 11.10.2021
Zapisovatel volební komise 25.8.2021 11.10.2021
Zrušení zastupitelstva 15. 09. 2021 8.9.2021 15.9.2021
Oznámení o době a místu konání voleb 23.9.2021 11.10.2021
Situace stanovení přech. úpr. provozu – Hrabůvka – Velká 27.9.2021 5.10.2021
Veřejná vyhláška o stanovení přech. úpr. provozu – Hrabůvka – Velká 27.9.2021 5.10.2021
Stanovení přech. úpr. provozu – Hrabůvka – Velká – situace 2. etapa 4.10.2021 30.10.2021
Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – Hrabůvka – Velká – 2. etapa 4.10.2021 30.10.2021
Pozvánka na ZO dne 13. 10. 2021 6.10.2021 13.10.2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Hrabůvka 11.10.2021 30.10.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2021 15.10.2021 3.1.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2021 15.10.2021 3.1.2022
Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – Velká 19.10.2021 30.10.2021
Veřejná vyhláška – Velká – situace 19.10.2021 30.10.2021
ČEZ – upozornění k odstranění a oklestění stromoví 20.10.2021 30.10.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6/2021 27.10.2021 3.1.2022
Návrh rozpočtu DSO Podlesí na rok 2022 31.10.2021 31.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Podlesí na roky 2021 – 2024 31.10.2021 31.12.2021
Pozvánka na ZO dne 15.11.2021 8.11.2021 15.11.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hrabůvka na období 2023 – 2026 29.11.2021 15.12.2021
Návrh rozpočetu obce Hrabůvka na rok 2022 29.11.2021 15.12.2021
Návrh rozpočetu MŠ Hrabůvka na rok 2022 29.11.2021 15.12.2021
Pozvánka na ZO dne 15.12.2021 8.12.2021 15.12.2021
OZV obce Hrabůvka č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.12.2021 3.1.2022
OZV obce Hrabůvka č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 3.1.2022
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7/202 31.12.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/202 31.12.2021 10.1.2022

 

ARCHIV 2020:

 

Obsah sdělení Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2020 2.1.2020 4.1.2021
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2020 2.1.2020 4.1.2021
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.1.2020 8.1.2020 15.1.2020
DSO Podlesí pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 8.1.2020 27.1.2020
Záměr na prodej pozemku 15.1.2020 5.2.2020
DSO Podlesí rozpočtové opatření č.2/2019 22.1.2020 27.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.2.2020 5.2.2020 12.2.2020
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2020 10.2.2020 4.1.2021
OZV č.1/2020 o stanovení systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabůvka 13.2.2020 31.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Přehled přijatých dotací v roce 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Složení finančního výboru v roce 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Složení zastupitelstva v roce 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Výkaz zisků a ztrát v roce 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Rozvaha 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Příloha 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Plnění rozpočtu 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Inventarizační zpráva za rok 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2019 – Výkaz FIN 2-12 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Inventarizační zpráva 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Plnění rozpočtu 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Přehled příspěvků a stav fondu za rok 2019 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Příloha 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Rozvaha 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Výkaz zisků a ztrát 20.2.2020 11.3.2020
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Zápis finančního výboru 20.2.2020 11.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 11.3.2020 4.3.2020 11.3.2020
Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 12.3.2020 22.4.2021
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 12.3.2020 22.4.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2020 6.4.2020 4.1.2021
Informace o zrušení zasedání ZO 7.4.2020 15.4.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020 15.4.2020 22.4.2020
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2020 20.4.2020 4.1.2021
FÚ Veřejná vyhláška 24.4.2020 31.5.2020
VaK Přerov kalkulace vodného 28.4.2020 31.5.2020
Informace o zrušení zasedání ZO 29.4.2020 6.5.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – výkaz zisků a ztrát 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – zpráva o výsledku přeckoumání hospodaření 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – příoha 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – závěrečný účet 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – inventarizační zpráva 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – rozvaha 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – FIN 2-12 29.4.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2019 – komentář 29.4.2020 30.6.2020
Optření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 25.5.2020 15.6.2020
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.1/2020 29.5.2020 4.1.2021
Pozvánka na zasedání ZO dne 17.6.2020 10.6.2020 17.6.2020
OZV č.2 / 2020 o zrušení OZV č.2 / 2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 17.6.2020 27.7.2020
OZV č.3 / 2020 o zrušeni OZV č. 3/2010 o místním poplatku za ubytovací kapacity 17.6.2020 27.7.2020
OZV č.4 /2020 o místním poplatku z pobytu 17.6.2020 27.7.2020
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.2/2020 19.6.2020 4.1.2021
Mimořádné opatření – nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID 19 3.7.2020 31.8.2020
Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání 4.7.2020 31.8.2020
Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání 4.7.2020 31.8.2020
Veřejná vyhláška OOP – úprava provozu 8.7.2020 27.7.2020
OOP úprava provozu – mapa 8.7.2020 27.7.2020
Zrušení ZO 15.7.2020 8.7.2020 15.7.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2020 10.7.2020 4.1.2021
Realizace polní cesty C5 k.ú.Milenov 20.7.2020 31.8.2020
Informace pro občany – uzavírka polní cesty Milenov – Hrabůvka 20.7.2020 30.9.2020
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2020 20.7.2020 4.1.2021
Závěrečný účet DSO Podlesí za rok 2019 29.7.2020 4.1.2021
Veřejná vyhláška OOP – úprava provozu na komunikaci – mapa 30.7.2020 31.8.2020
Veřejná vyhláška OOP lesy – doplnění 30.7.2020 31.8.2020
Veřejná vyhláška OOP stanovení prechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 30.7.2020 31.8.2020
Počet členů Volební komise 3.8.2020 3.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.8.2020 3.10.2020
Zapisovatel volební komise 19.8.2020 3.10.2020
Pozvánka na 21. zastupitelstvo 19.8.2020 31.8.2020
Informace pro občany 19.8.2020 31.8.2020
Záměr obce Hrabůvka k prodeji pozemku v k.ú. Hrabůvka u Hranic 26.8.2020 15.9.2020
Záměr obce Hrabůvka k prodeji pozemku 347-2 v k.ú. Hrabůvka u Hranic – lokace 26.8.2020 15.9.2020
Návrh opatření obecné povahy pro veřejné projednání (zkrácený postup), (změna č.1 Územního plánu Hrabůvka) 26.8.2020 20.10.2020
1. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – titulní listy 26.8.2020 20.10.2020
2. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – seznam příloh 26.8.2020 20.10.2020
3. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – Výroková část-text 26.8.2020 20.10.2020
4. Změna č.1 ÚP Hraůvka – Výroková část – srovnávací text 26.8.2020 20.10.2020
5. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – Odůvodnění 26.8.2020 20.10.2020
6. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – bilance záborů ZPF 26.8.2020 20.10.2020
I.a-změna.č.1 26.8.2020 20.10.2020
I.b-změna.č.1 26.8.2020 20.10.2020
I.c-změna.č.1 26.8.2020 20.10.2020
II.a.-změna.č.1 26.8.2020 20.10.2020
II.a-změna.č.1 – bez podkladu 26.8.2020 20.10.2020
II.c-změna.č.1 26.8.2020 20.10.2020
Záměr obce Hrabůvka k pronájmu pozemků v k.ú. Hrabůvka u Hranic 31.8.2020 16.9.2020
Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Hrabůvka 2.9.2020 19.10.2020
Pozvánka na ZO 16.9.2020 9.9.2020 16.9.2020
Oznámení o době a místu konání voleb 16.9.2020 3.10.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2020 18.9.2020 4.1.2021
Seznámení s podklady VTL MORAVIA Kyselovice Hynčice 25.9.2020 23.10.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO 2021 – 2024 5.10.2020 23.10.2020
Návrh rozpočtu DSO na rok 2021 5.10.2020 23.10.2020
Oznámení o místu a době konání voleb – senát 2.kolo 6.10.2020 10.10.2020
Pozvánka na 23. zastupitelstvo 14.10.2020 21.10.2020
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2020 21.10.2020 4.1.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2020 21.10.2020 4.1.2021
Upozornění občanům 21.10.2020 3.5.2021
Pozvánka na 24. zastupitelstvo – 25.11.2020 18.11.2020 25.11.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2020 23.11.2020 4.1.2021
Návrh rozpočtu MŠ Hrabůvka na rok 2021 27.11.2020 16.12.2020
Návrh rozpočtu Obce Hrabůvka na rok 2021 27.11.2020 16.12.2020
Aukční vyhláška Hrabůvka 30.11.2020 18.12.2020
Pozvánka na 25. zastupitelsto 9.12.2020 16.12.2020
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2020 31.12.2020 4.1.2021
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6/2020 31.12.2020 4.1.2021

 

ARCHIV 2019:

Obsah sdělení Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na zasedání ZO dne 9.1.2019 2.1.2019 9.1.2019
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2019 2.1.2019 2.1.2020
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2019 2.1.2019 2.1.2020
Pozvánka na Valnou hromadu honebního společenstva Milenov 15.1.2019 4.2.2019
DSO Podlesí – pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 15.1.2019 6.2.2019
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.2.2019 30.1.2019 6.2.2019
Oznámení o konání veřejného licitačního řízení – Příbor 30.1.2019 7.3.2019
Směrnice pro zakázky malého rozsahu 7.2.2019 28.2.2019
Směrnice pro zakázky malého rozsahu 8.2.2019 28.2.2019
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2019
8.2.2019 10.2.2020
Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 18.2.2019 7.3.2019
Poptávka – Údržba obecní zeleně a těžební a pěstební činnost v obecních lesích 18.2.2019 15.3.2019
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.3.2019 28.2.2019 7.3.2019
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č. 1/2019
28.2.2019 2.1.2020
Oznámení o přerušení dodávek eletřiny 19.3.2019 9.4.2019
Stanovení počtu členů volební komise pro volby do Evropského parlamentu 25.3.2019 26.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – přehled přijatych dotací za rok 2018 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – složení finančního a kontrolního výboru v roce 2018 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – složení zastupitelstva v roce 2018 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – inventarizační zpráva 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Plnění rozpočtu 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Příloha 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Rozvaha 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Výkaz FIN 2-12 M 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Výkaz zisků a ztrát 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Hrabůvka za rok 2018 – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Rozvaha 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Plnění_rozpoctu 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Výkaz zisků a ztrát 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Zápis finančniho výboru 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Přehled příspěvků a stav fondů za rok 2018 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Inventarizační zpráva 1.4.2019 18.4.2019
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2018 – Příloha 1.4.2019 18.4.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.4.2019 26.5.2019
Pozvánka na zasedaní zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.4.2019 10.4.2019 18.4.2019
Veřejná vyhláška – návrh OOP – bobr evropský 10.4.2019 30.4.2019
Jmenování zapisovatele volební komise 10.4.2019 26.5.2019
Kalkulace vodného za rok 2018 18.4.2019 26.5.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Komentář 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Příloha 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Rozvaha 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Výkaz zisku a ztrát 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Výkaz FIN 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Inventarizační zpráva 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Zpráva o výsledku přezkoumání DSO Podlesí za rok 2018 18.4.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Podlesí za rok 2018 – Závěrečný účet k 31.12.2018 18.4.2019 27.6.2019
Závěrečný účet obce Hrabůvka za rok 2018 18.4.2019 12.3.2020
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2018 18.4.2019 12.3.2020
Veřejná vyhláška – daň z nemovitostí 2019 25.4.2019 5.6.2019
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2019 30.4.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2019 30.4.2019 2.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.5.2019 7.5.2019 16.5.2019
Oznámení o místě a době konání voleb do EP 7.5.2019 26.5.2019
Veřejná vyhláška OOP – bobr evropský 16.5.2019 5.6.2019
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2019 16.5.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2019 3.6.2019 2.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.6.2019 5.6.2019 13.6.2019
Zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8013820 VB 001 12.6.2019 15.7.2019
Oznámrní o zahájení řízení stavby 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice 4.7.2019 31.8.2019
Oznámrní o zahájení řízení stavby 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice – Mapa 4.7.2019 31.8.2019
Oznámrní o zahájení řízení stavby 6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 167 Kyselovice – TU 175 Hynčice – Žádost 4.7.2019 31.8.2019
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.7.2019 8.7.2019 15.7.2019
Závěrečný účet DSO Podlesí za rok 2018 15.7.2019 30.6.2020
Záměr obce Hrabůvka k prodeji motorového vozidla 16.7.2019 2.10.2019
Zveřejnění záměru uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12 – 8017241/01 Hrabůvka, P.Č. 796/12, smyčka, KNN 13.8.2019 11.9.2019
Zveřejnění záměru uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – Služebnosti č. IP – 12-8024520/03 13.8.2019 11.9.2019
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2019 13.8.2019 2.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 11.9.2019 2.9.2019 11.9.2019
Směrnice obce Hrabůvka – stočné 12.9.2019 10.10.2019
DSO Podlesí rozpočtové opatření č.1/2019 20.9.2020 27.1.2020
Záměr na prodej pozemku 23.9.2019 10.10.2019
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2019 30.9.2019 2.1.2020
Pozvánka zastupitelstvo 9.10.2019 2.10.2019 9.10.2019
Směrnice pro poskytování příspěvku na stravné 10.10.2019 20.11.2019
OZV č.1/2019 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění – odpad 10.10.2019 20.11.2019
Zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č.IV-12-8017227-SOBS-003 16.10.2019 20.11.2019
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2019 21.10.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6/2019 30.10.2019 2.1.2020
Pozvánka zastupitelstvo 6.11.2019 30.10.2019 6.11.2019
Veřejná vyhláška – vydání Akt. č. 2a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
4.11.2019 25.11.2019
Zákaz podomního prodeje 7.11.2019 2.12.2019
Návrh rozpočetu MŠ Hrabůvka na rok 2020 13.11.2019 9.12.2019
Návrh rozpočetu obce Hrabůvka na rok 2020 13.11.2019 9.12.2019
Pozvánka na zasedání ZO dne 20.11.2019 13.11.2019 21.11.2019
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2019 25.11.2019 2.1.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7/2019 25.11.2019 2.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 9.12.2019 2.12.2019 9.12.2019
DSO mikroregion Podlesí – Návrh rozpočtu na rok 2020 2.12.2019 27.1.2020
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.8/2019 16.12.2019 2.1.2020

 

ARCHIV 2018:

Obsah sdělení Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.1.2018 5.1.2018 17.1.2018
Veřejná vyhláška OBÚ o povolení trhacích prací v lomu Hrabůvka 11.1.2018 29.1.2018
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2018 11.1.2018 2.1.2019
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2018 11.1.2018 2.1.2019
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.3/2017 15.1.2018 31.1.2018
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2018 15.1.2018 6.2.2019
Oznámení o místě a době konání voleb -presidentské volby – 2.kolo 17.1.2018 27.1.2018
Smlouva o právu provést stavbu sjezdu 25.1.2018 22.2.2018
Smlouva o právu provést stavbu přípojky 25.1.2018 22.2.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 21.2.2018 12.2.2018 21.2.2018
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2018 12.2.2018 2.1.2019
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – zpráva o přezkoumání hospodaření 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – výkaz zisku a ztrát 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – FIN 2-12 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – příloha 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – rozvaha 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – plnění rozpočtu 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – přehled dotací 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – složení výborů 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – složení zastupitelstva 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu Obce Hrabůvka za rok 2017 – inventarizační zpráva za rok 2017 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – zápis finančního výboru k 19.12.2017 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – výkaz zisku a ztrát            23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – plnění rozpočtu 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – příloha                              23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – rozvaha 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – přehled příspěvků a stav fondů za rok 2017 23.2.2018 15.3.2018
Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2017 – inventarizační zpráva za rok 2017 23.2.2018 15.3.2018
DSO Podlesí – návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022 26.2.2018 20.3.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.3.2018 5.3.2018 14.3.2018
Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2017:
– zpráva o přezkoumání hospodaření
– výkaz zisku a ztrát
– FIN 2-12
– příloha
– rozvaha
– plnění rozpočtu
– přehled dotací
– složení výborů
– složení zastupitelstva
– inventarizační zpráva
16.3.2018 18.4.2019
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2017
– zápis finančního výboru
– výkaz zisku a ztrát
– plnění rozpočtu
– příloha
– rozvaha
– přehled příspěvků a stav fondů
– inventarizační zpráva
16.3.2018 18.4.2019
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018 19.3.2018 9.4.2018
DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 21.3.2018 4.1.2021
Záměr prodeje pozemku 29.3.2018 18.4.2018
OBÚ veřejná vyhláška – vyrozumění usnesení 4.4.2018 23.4.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.4.2018 9.4.2018 18.4.2018
Dodatek k nájemní smlouvě 24.4.2018 16.5.2018
Záměr pronájem budovy obchodu 24.4.2018 16.5.2018
Veřejná vyhláška OOP zamítnutí návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Klokočí – Hrabůvka + mapa 25.4.2018 16.5.2018
FÚ Olomouckého kraje-veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí za rok 2018 25.4.2018 1.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – Zpráva o hospodaření 26.4.2018 27.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – Komentář 26.4.2018 27.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – Příloha 26.4.2018 27.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – Rozvaha 26.4.2018 27.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – Výkaz zisku a ztrát 26.4.2018 27.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – Závěrečný účet 26.4.2018 27.6.2018
DSO Podlesí – návrh závěrečného účtu 2017 – FIN 2-12 26.4.2018 27.6.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2018 26.4.2018 2.1.2019
Kalkulace vodného za rok 2017 3.5.2018 6.6.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.5.2018 7.5.2018 16.5.2018
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2018 14.5.2018 2.1.2019
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 18.5.2018 6.10.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.6.2018 4.6.2018 13.6.2018
OBÚ veřejná vyhláška rozhodnutí o povolení trhacích prací 13.6.2018 29.6.2018
Záměr uzavířt smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV – 12 -8013534 – 02 29.6.2018 18.7.2018
Záměr uzavířt smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV – 12 – 8012765 – VB -001 29.6.2018 18.7.2018
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2018 4.7.2018 2.1.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.7.2018 9.7.2018 18.7.2018
Informace k volbám do zastupitelstva obce 9.7.2018 6.10.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2018 20.7.2018 2.1.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.8.2018 6.8.2018 15.8.2018
Počet členů volební komise 6.8.2018 6.10.2018
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2018 10.8.2018 2.1.2019
Veřejná vyhláška o veřejném projednání Akt.č.2a ZÚR Olomouckého kraje 20.8.2018 10.9.2018
Počet a sídlo volebních okrsků v obci Hrabůvka 21.8.2018 6.10.2018
Stanovení zapisovatele volební komise 22.8.2018 6.10.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Hrabůvka na období 2021-2022 22.8.2018 12.9.2018
Veřejná vyhláška OOP – úprava provozu na silnicích u obce Hrabbůvka 28.8.2018 18.9.2018
Veřejná vyhláška OOP – úprava provozu na silnicích u obce Hrabůvka mapa 28.8.2018 18.9.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 12.9.2018 3.9.2018 12.9.2018
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2018 10.9.2018 2.1.2019
Oznámení o místě a době konání voleb 19.9.2018 6.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 8.10.2018 31.10.2018
Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu NNK IV-12-8015471 VB3 10.10.2018 31.10.2018
Smlouva o právu umístit a provést stavbu přípojka kanalizace a ČOV Hrabůvka p.č.796/3 16.10.2018 31.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hrabůvka 2021 – 2022 10.10.2018 2.1.2023
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka konaného dne 31.10.2018 22.10.2018 31.10.2018
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6/2018 6.11.2018 2.1.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.11.2018 7.11.2018 14.11.2018
ČEZ Distribuce upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7.11.2018 30.1.2019
Návrh rozpočtu obce Hrabůvka na rok 2019 26.11.2018 13.12.2018
Návrh rozpočtu MŠ Hrabůvka na rok 2019 26.11.2018 13.12.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce   Hrabůvka na období 2021 – 2022 26.11.2018 13.12.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2018 26.11.2018 2.1.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 12.12.2018 5.12.2018 13.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Podlesí na rok 2019 19.12.2018 9.1.2019
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2018 19.12.2018 2.1.2019
Návrh rozpočtu DSO Podlesí na rok 2019 19.2.2018 6.2.2019
DSO Podlesí – rozpočtové opatření č.1/2018 21.12.2018 6.2.2019
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7/2018 31.12.2018 2.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůva na období 2021 – 2022 31.12.2018 2.1.2023

 

ARCHIV 2017:

Obsah sdělení Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.1.2017 5.1.2017 18.1.2017
Oprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízenévakcinace pro rok 2017 9.1.2017 30.1.2017
MVO ptačí chřipka – výskyt v ČR 12.1.2017 3.2.2017
Nařízení SVS – MVO k ptačíchřipce u volněžijícíchptáků Olomouc, mapa s vyznačenýmkontrolnímpásmem 16.1.2017 7.2.2017
Nařízení SVS – ukončení MVO k ptačíchřipce u volněžijícíchptáků 20.1.2017 10.2.2017
Nařízení SVS – MVO ptačíchřipkaochrannépásmoPřerov, mapakontrolníhopásma 24.1.2017 13.2.2017
Nařízení SVS – změna MVO ptačíchřipkaLověšice u Přerova 27.1.2017 13.2.2017
Návrh rozpočtu obce Hrabůvka na rok 2017 30.1.2017 15.2.2017
Návrh rozpočtu MŠ Hrabůvka na rok 2017 30.1.2017 15.2.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.2.2017 1.2.2017  15.2.2017
Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2017 16.2.2017 11.1.2018
Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2017 16.2.2017 11.1.2018
OOP zrušení OPVZ Hrabůvka 16.2.2017 9.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Inventarizační zpráva 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Plnění rozpočtu 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Přehled dotací 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Příloha 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Rozvaha 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Složení výborů 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Složení zastupitelstva 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Výkaz FIN 2-12 M 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Výkaz zisků a ztrát 24.2.2017 15.3.2017
OÚ Hrabůvka – Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Přiloha 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Zápis finančního výboru o provedené kontrole 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Přehled příspěvků a dotací a stav fondů 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Rozvaha (PDF) 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Výkaz zisků a ztrát 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Plnění rozpočtu 24.2.2017 15.3.2017
MŠ návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Inventarizační zpráva 24.2.2017 15.3.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.3.2017 1.3.2017 15.3.2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůvka 2018 – 2020 1.3.2017 4.1.2021
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hrabůvka 2017 – 2020 1.3.2017 4.1.2021
Nařízení SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – ptačí chřipka 13.3.2017 31.3.2017
Závěrečný účet obce Hrabůvka za rok 2016 16.3.2017 16.3.2018
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2016 16.3.2017 16.3.2018
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.1/2017 22.3.2017 15.1.2018
DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2019 22.3.2017 2.1.2020
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření 31.3.2017 21.4.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 19.4.2017 10.4.2017 19.4.2017
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2017 12.4.2017 11.1.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2017 12.4.2017 11.1.2018
Prodej hasičského vozu 21.4.2017 12.5.2017
Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.2/2017 24.4.2017 15.1.2018
FÚ Hranice veřejná vyhláška 27.4.2017 17.6.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.5.2017 9.5.2017 17.5.2017
Veřejná vyhláška OOP č.2b ZÚR Olomouckého kraje 10.5.2017 31.5.2017
Rozpočtové opatření obce č.2/2017 15.5.2017 11.1.2018
Oznámení o zahájení stavebního řízení výstavba parkoviště u domu č.p.75 Hrabůvka 29.5.2017 30.6.2017
Rozpočtové opatření obce č.3/2017 1.6.2017 11.1.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.6.2017 5.6.2017 14.6.2017
Informace o výskytu nákazy Afrického moru prasat na území ČR 3.7.2017 14.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 12.7.2017 3.7.2017 12.7.2017
Rozpočtové opatření obce č.4/2017 10.7.2017 11.1.2018
Nařízení SVS – ukončení MVO 2016 – Partutovice 12.7.2017 31.7.2017
Zveřejnění záměru uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-8013820/VB2  Hrabůvka Miško, p.č.796/6 kNN 28.7.2017 15.8.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.8.2017 4.8.2017 16.8.2017
Rozpočtové opatření obce č.5/2017 9.8.2017 11.1.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2017 9.8.2017 11.1.2018
Počet členů volební komise 21.8.2017 21.10.2017
Rozpočtové opatření obce č.6/2017 4.9.2017 11.1.2018
Volební okrsek 4.9.2017 21.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.9.2017 4.9.2017 13.9.2017
Zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Příjezd k rodinnému domu“pro stavbu „RD, přípojka elektro,kanalizace dešťová a splašková, přípojka vody, jímka na vyvážení, přístřešek pro OA se skladem, p.č.31/2 v k.ú.Hrabůvka u Hranic 25.9.2017 13.10.2017
Zapisovatel VK 6.9.2017 21.10.2017
Veřejná vyhláška návrh OOP – těžba lesy 18.9.2017 21.10.2017
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7/2017 2.10.2017 11.1.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2017 2.10.2017 11.1.2018
Oznámení o době a místě konání voleb 4.10.2017 21.10.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.10.2017 6.10.2017 18.10.2017
OOP veřejná vyhláška – těžba lesy 9.10.2017 27.10.2017
Zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „Příjezd k rodinnému domu“prostavbu „RD, přípojka elektro, kanalizace dešťová a splašková, přípojka vody, jímka na vyvážení, přístřešek pro OA se skladem, p.č.31/2 v k.ú.Hrabůvka u Hranic 25.9.2017 19.10.2017
Zveřejnění záměru uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-8013007/VB2  Hrabůvka Psota, p.č.657/3 NNK 25.10.2017 16.11.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.11.2017 2.11.2017 15.11.2017
Rozpočtové opatřeníobce č.8/2017 2.11.2017 11.1.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2017 2.11.2017 11.1.2018
Stanovení počtu členů VK – presidenské volby 13.11.2017 13.1.2018
Návrh rozpočtu DSO Podlesí na rok 2018 24.11.2017 31.12.2017
Návrh rozpočtu MŠ Hrabůvka na rok 2018 24.11.2017 14.12.2017
Návrh rozpočtu obce Hrabůvka na rok 2018 24.11.2017 14.12.2017
Informace volební okrsek– presidenské volby 28.11.2017 13.1.2018
Stanovení zapisovatele VK– presidenské volby 30.11.2017 13.1.2018
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.12.2017 30.11.2017 13.12.2017
Rozpočtové opatřeníobce č.9/2017 4.12.2017 11.1.2018
Veřejná dražební vyhláška 18.12.2017 30.1.2018
Dražební vyhláška 22.12.2017 30.1.2018
Oznámení o místě a době konání voleb -presidentské volby 22.12.2017 13.1.2018
Rozpočtové opatřeníobce č.10/2017 22.12.2017 11.1.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.5/2017 22.12.2017 11.1.2018
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.6/2017 22.12.2017 11.1.2018

 

ARCHIV 2016:

Obsah sdělení
Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.1.2016 4.1.2016 13.1.2016
Rozpočet obce  Hrabůvka na rok 2016 1.2.2016 17.2.2016
Rozpočet  MŠ Hrabůvka na rok 2016 1.2.2016 17.2.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.2.2016 5.2.2016 17.2.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.3.2016 7.3.2016 16.3.2016
Veřejná vyhláška-oznámení návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Olomouckého kraje č.2a 23.3.2016 27.4.2016
Veřejná vyhláška doručení návrhu ÚP Hrabůvka a oznámení o veřejném projednání 1.4.2016 24.5.2016
Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření zamezení šíření varoázy včel 1.4.2016 22.4.2016
Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření zamezení šíření varoázy včel – sdělení o opravě 1.4.2016 22.4.2016
Oznámení o aplikaci přípravku Nurelle D 4.4.2016 25.4.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.4.2016 4.4.2016 13.4.2016
Nabídka práce – agentura Ascari 5.4.2016 26.4.2016
Závěrečný účet DSO Podlesí za rok 2015:
– zpráva o přezkoumání hospodaření
– výkaz zisku a ztrát
– FIN 2-12
– příloha
– rozvaha
– závěrečný účet za rok 2015
– komentář
14.4.2016 2.5.2016
Kůrovcová gradace 2016 – metodické doporučení 14.4.2016 5.5.2016
Veřejná vyhláška FÚ Olomouckého kraje 28.4.2016 31.5.2016
Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2015:
– zpráva o přezkoumání hospodaření
– výkaz zisku a ztrát
– FIN 2-12
– příloha
– rozvaha
– plnění rozpočtu
– přehled dotací
– složení výborů
– složení zastupitelstva
– inventarizační zpráva za rok 2015
29.4.2016 18.5.2016
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2015
– zápis finančního výboru k 17.12.2015
– výkaz zisku a ztrát
– plnění rozpočtu
– příloha
– rozvaha
– přehled příspěvků a stav fondů za rok 2015
– inventarizační zpráva za rok 2015
29.4.2016 18.5.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.5.2016 9.5.2016 18.5.2016
Veřejná vyhláška OOP – zrušení vyhlášeného sucha 12.5.2016 2.6.2016
Záměr na prodej pozemků v k.ú.Hrabůvka – oblast Kunzov 26.5.2016 14.6.2016
Hlášení o použití přípravku na ochranu rostlin 30.5.2016 20.6.2016
Hlášení o aplikaci přípravku na ochranu rostlin Reldan 22 EC 1.6.2016 22.6.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.6.2016 3.6.2016 15.6.2016
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ07
– Příloha 1
– Příloha 2
– Příloha 3
– Příloha 4
6.6.2016 15.7.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.7.2016 1.7.2016 13.7.2016
Mimořádná veterinární opatření ochranné pásmo mor včelího plodu 8.7.2016 28.7.2016
Upozornění na použití postřiku 20.7.2016 30.7.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.8.2016 8.8.2016 17.8.2016
Počet členů okrskové volební komise 8.8.2016 9.10.2016
Volební okrsek – informace 22.8.2016 9.10.2016
Zapisovatel volební komise 24.8.2016 9.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.9.2016 5.9.2016 14.9.2016
Veřejná vyhláška o oznámení o vydání územního plánu Hrabůvka 14.9.2016 10.10.2016
Usnesení o vydání Územního plánu Hrabůvka 14.9.2016 10.10.2016
Obecně závazná vyhláška 2-2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky 14.9.2016 10.10.2016
Obecně závazná vyhláška 1-2016 o nočnim klidu 14.9.2016 10.10.2016
ČEZ – odstranění a oklestění stromoví 14.9.2016 10.10.2016
Oznámení o přerušení dodávek elektřiny 14.9.2016 6.10.2016
Dražební vyhláška – Kalusová 16.9.2016 11.11.2016
Oznámení o místě konání voleb 21.9.2016 10.10.2016
Záměr na prodej pozemku 26.9.2016 14.10.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 19.10.2016 10.10.2016 19.10.2016
Oznámení o konání veřejné konzultace plynovod Tvrdonice – Libhošť 24.10.2016 30.11.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.11.2016 4.11.2016 16.11.2016
Veřejné projednání aktualizace č.2b Zásad územ. rozvoje Olomouckého kraje 11.11.2016 15.12.2016
Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu OOP úprava provozu na komunikacích č.III/44023, III/44024 , III/44025 11.11.2016 15.12.2016
Rozhodnutí o povolení vyjímky – střevle potoční 15.11.2016 5.12.2016
Návrh rozpočtu 2017 DSO mikroregion Podlesí 28.11.2016 14.12.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.12.2016 2.12.2016 14.12.2016
Veřejná vyhláška OOP  zrušení ochranných pásemvodních zdrojů Hrabůvka, mapa 6.12.2016 2.1.2017

ARCHIV 2015:

Jméno souboru Vyvěšeno Sejmutí
OZV 3 – 2015 Poplatek za odpady 10.12.2015 7.1.2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 9.12.2015 30.11.2015 9.12.2015
Výměna kotlů 18.11.2016 9.12.2016
Úřad pro civilní letectví – veřejná vyhláška – oprava 16.11.2015 2.12.2015
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2016 11.11.2015 9.12.2015
Úřad pro civilní letectví – veřejná vyhláška 9.11.2015 11.11.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 11.11.2015 2.11.2015 11.11.2015
Výzva vlastníkům lesa – ochrana lesa 14.10.2015 16.12.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.10.2015 7.10.2015 14.10.2015
Sběr nebezpečnéhp odpadu 10.10.2015 25.9.2015 10.10.2015
Sběr objemného a bio odpadu 10.10.2015 25.9.2015 10.10.2015
Mimořádná veterinarni opatrení – mor včelího plodu 21.9.2015 12.10.2015
Rozhodnutí-povolení vyjímky-migrace střevle potoční 21.9.2015 12.10.2015
Migrace střevle potoční – zahájení řízení 11.9.2015 30.9.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.9.2015 7.9.2015 16.9.2015
Finanční úřad – ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků 24.8.2015 21.9.2015
Program zájezdu do Adršpachu 12.8.2015 19.9.2015
Hrabůvka – oznámení o přerušení dodávky el. energie 10.8.2015 10.9.2015
Opatření obecné povahy – sucho 31.7.2015 30.10.2015
Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Morava 17.7.2015 18.8.2015
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí 17.7.2015 18.8.2015
Varování pro včelaře 17.7.2015 3.8.2015
Návrh opatření obecné povahy OP LKHN 9.7.2015 27.7.2015
Příloha č.1 Situace 9.7.2015 27.7.2015
Příloha č.2 OP se zákazem staveb 9.7.2015 27.7.2015
Příloha č.3 OP s výškovým omezením 9.7.2015 27.7.2015
Příloha č.4 OP klamavé světla, VN ornitologické 9.7.2015 27.7.2015
Veřejná vyhláška o veřejném jednání aktualizace č. 1 ZÚR 7.7.2015 27.7.2015
Záměr prodeje pozemku 20.7.2015 12.8.2015
Oznámení o aplikaci přípravku na ochranu rostlin 5.6.2015 22.6.2015
Závěrečný účet DSO MR Podlesí 2014 22.5.2015 12.6.2015
DSO přezkoumání 2014 22.5.2015 12.6.2015
DSO zavěrečný účet – Komentář 22.5.2015 12.6.2015
DSO zavěrečný účet – Příloha 22.5.2015 12.6.2015
DSO zavěrečný účet – Rozvaha 22.5.2015 12.6.2015
DSO zavěrečný účet – Výkaz zisku a ztráty 22.5.2015 12.6.2015
DSO zavěrečný účet – Výkaz FIN 22.5.2015 12.6.2015
OZV 2 – 2015 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce 14.5.2015 22.5.2015
Nařízení SVS MVO ochranná pásma kolem ohniska 30.4.2015 22.5.2015
FÚ veřejná vyhláška 30.4.2015 1.6.2015
MŠ závěrečný účet – plnění rozpočtu 27.4.2015 13.5.2015
MŠ závěrečný účet – příloha 27.4.2015 13.5.2015
MŠ závěrečný účet – rozvaha 27.4.2015 13.5.2015
MŠ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát 27.4.2015 13.5.2015
MŠ závěrečný účet – zpráva o kontrole 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – FIN 2-12 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2014 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – plnění rozpočtu 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – přehled dotací 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – příloha 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – rozvaha 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – složení výborů 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – složení zastupitelstva 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát 27.4.2015 13.5.2015
OÚ závěrečný účet – zpráva z přezkoumaní hospodaření obce za rok 2014 27.4.2015 13.5.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy 15.4.2015 1.5.2015
Návrh OOP NPP Odry 15.4.2015 1.5.2015
Návrh OOP NPP Labe 15.4.2015 1.5.2015
Návrh OOP NPP Dunaje 15.4.2015 1.5.2015
Obecně závazná vyhlaška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrabůvka 27.3.2015 15.4.2015
Usnesení z 5.jednání ZO Hrabůvka ze dne 18.3.2015 25.3.2015 8.4.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.3.2015 9.3.2015 18.3.2015
Usnesení z  4.jednání ZO Hrabůvka ze dne 18.2.2015 25.2.2015 11.3.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.2.2015 9.2.2015 18.2.2015
Rozpočet obce a MŠ Hrabůvka na rok 2015 30.1.2015 18.2.2015
Usnesení z  3.jednání ZO Hrabůvka ze dne 14.1.2015 21.1.2015 4.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a posuzování vlivů na životní prostředí 12.1.2015 30.1.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.1.2015 5.1.2015 14.1.2015

 

Archiv 2014:

Jméno souboru Vyvěšeno Vyvěšeno
Usnesení z  2.jednání ZO Hrabůvka ze dne 10.12.2014 17.12.2014 31.12.2014
Veřejná vyhláška – územní plán obce 15.12.2014 2.2.2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 10.12.2014 1.12.2014 10.12.2014
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2015 20.11.2014 9.12.2014
Informace o konání ustavujiciho zasedáni nově zvoleného Zastupitelstva obce 3.11.2014 24.11.2014
Usnesení z  46.jednání ZO Hrabůvka ze dne 17.9.2014 24.9.2014 8.10.2014
Oznámení volby do zastupitelstev obcí a do Senátu 24.9.2014 20.10.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.9.2014 9.9.2014 17.9.2014
Stanovení zapisovatele pro volby do zastupitelstva 27.8.2014 20.10.2014
Informace o volebním okrsku 25.8.2014 20.10.2014
Počet členů volební komise 4.8.2014 20.10.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  pro volby do zastupitelstev obcí a senátu parlamentu ČR 25.8.2014 20.10.2014
Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 20.8.2014 10.9.2014
Vyjímka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů vydry říční a tchoře stepního – rozhodnutí 11.8.2014 2.9.2014
Velká – přechodná úprava provozu dopravní značení 4.8.2014 25.8.2014
Velká – krajské silnice III-44023 a III-44021- přechodná úprava provozu 4.8.2014 25.8.2014
Usnesení z  45.jednání ZO Hrabůvka ze dne 16.7.2014 23.7.2014 6.8.2014
Informace pro volební obvod Hrabůvka 16.7.2014 20.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstva 16.7.2014 20.10.2014
Vyjímka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů vydry říční a tchoře stepního – ozn. o zahájení řízení 11.7.2014 31.7.2014
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov 7.7.2014 25.7.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.7.2014 7.7.2014 16.7.2014
Usnesení z  44.jednání ZO Hrabůvka ze dne 18.6.2014 25.6.2014 9.7.2014
Záměr na prodej části pozemku p.č.903 v k.ú.Hrabůvka u Hranic 23.6.2014 14.7.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 18.6.2014 4.6.2014 18.6.2014
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2013 28.5.2014 16.6.2014
Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2013 28.5.2014 16.6.2014
Oznámení o konání veřejného projednání územního plánu Hranice 26.5.2014 16.6.2014
Závěrečný účet DSO Podlesí za rok 2013 23.5.2014 10.6.2014
Usnesení z  43.jednání ZO Hrabůvka ze dne 14.5.2014 21.5.2014 4.6.2014
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy Bobr evropský- povolení vyjímky k rušení jeho sídel 13.5.2014 31.5.2014
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu do evropského parlamentu 7.5.2014 23.5.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.5.2014 5.5.2014 14.5.2014
Veřejná vyhláška FÚ Olomouckého kraje – daň z nemovitostí 30.4.2014 2.6.2014
Usnesení z  42.jednání ZO Hrabůvka ze dne 16.4.2014 23.4.2014 7.5.2014
Stanovení zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu 9.4.2014 23.5.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 8.4.2014 23.5.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.4.2014 7.4.2014 16.4.2014
Usnesení z 41.jednání ZO Hrabůvka ze dne 19.3.2014 26.3.2013 9.4.2013
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – předjarní preventivní ošetření včel 24.3.2014 10.4.2014
Stanovení počtu členů volební komise  pro volby do Evropského parlamentu 24.3.2014 23.5.2014
Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy ochranné pásmo letiště Hranice 19.3.2014 2.4.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 19.3.2014 9.3.2014 19.3.2014
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – bobr evropský 5.3.2014 21.3.2014
Usnesení z 40.jednání ZO Hrabůvka ze dne 19.2.2014 26.2.2014 12.3.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 19.2.2014 11.2.2014 19.2.2014
Rozpočet obce a MŠ Hrabůvka na rok 2014 31.1.2014 19.2.2014
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – termín použití léčivých antiparazitárních přípravků pro spárkatou zvěř 29.1.2014 14.2.2014
Usnesení z  39.jednání ZO Hrabůvka ze dne 15.1.2014 22.1.2013 5.2.2014
Dražební vyhláška č:603-DD/14 15.1.2014 14.2.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.1.2014 3.1.2014 15.1.2014

 

Archiv 2013:

Jméno souboru Vyvěšeno Sejmutí
Usnesení z  38.jednání ZO Hrabůvka ze dne 11.12. 18.12.2013 2.1.2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 11.12. 29.11.2013 11.12.2013
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2014 22.11.2013 11.12.2013
Usnesení z  37.jednání ZO Hrabůvka ze dne 13.11 20.11.2013 4.12.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 13.11. 1.11.2013 13.11.2013
Usnesení z  36.jednání ZO Hrabůvka ze dne 16.10. 23.10.2013 6.11.2013
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 9.10.2013 25.10.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 16.10. 4.10.2013 16.10.2013
Stanovení zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 4.10.2013 25.10.2013
Stanovení počtu členů volební komise  pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25.9.2013 25.10.2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25.9.2013 25.10.2013
Usnesení z  35.jednání ZO Hrabůvka ze dne 18.9. 25.9.2013 10.10.2013
Záměr prodeje pozemku 23.9.2013 7.10.2013
Usnesení z 34.jednání ZO Hrabůvka ze dne 14.8. 21.8.2013 4.9.2013
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – nákazy ryb v Olomouckém kraji 8.8.2013 26.8.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 14.8. 2.8.2013 14.8.2013
Usnesení z 33.jednání ZO Hrabůvka ze dne 17.7. 24.7.2013 7.8.2013
Závěr zjišťovacího řízení -„Pokračování těžby v dobývacím prostoru Hrabůvka“ 18.7.2013 5.8.2013
Nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu 8.7.2013 22.7.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 17.7. 3.7.2013 17.7.2013
Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Pokračování těžby v dobývacím prostoru Hrabůvka“ 24.6.2013 12.7.2013
Usnesení z 32.jednání ZO Hrabůvka ze dne 12.6. 19.6.2013 3.7.2013
Nařízení SVS – zrušení částí některých ochranných pásem – mor včelího plodu 12.6.2013 1.7.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 12.6. 3.6.2013 12.6.2013
Oznámení Agrochovu Jezernice 24.5.2013 7.6.2013
Usnesení z 31.jednání ZO Hrabůvka ze dne 15.5. 22.5.2013 5.6.2013
Mimořádná veterinární opatření – varoáza včel v Olomouckém kraji 22.5.2013 12.6.2013
Veřejná vyhláška – ÚP obce HrabůvkaHH 10.5.2013 24.6.2013
Návrh územního plánu obce HrabůvkaHH 10.5.2013 24.6.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Hrabůvka dne 15.5. 3.5.2013 15.5.2013
Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2012 26.4.2013 15.5.2013
Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2012 26.4.2013 15.5.2013
Poptávka na opravu sociálního zařízení v kulturním domě Hrabůvka 25.4.2013 10.5.2013
Poptávka na opravu domu č.p.45 25.4.2013 10.5.2013
Veřejná vyhláška FÚ pro Olomoucký kraj – daň z nemovitosti 25.4.2013 27.5.2013

 

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice