Mikroregion Podlesí

Úvod

Díky obecnímu úřadu Hrabůvka a firmě ZHT Group, s.r.o. mohli naši občané obdržet osobní dezinfekční spreje za přispění SDH Hrabůvka, kteří se podíleli při její distribuci dne 1. dubna 2020.

Děkujeme všem, kteří se podíleli při realizaci.

OÚ Hrabůvka

Upozornění občanům:

1.Obecní úřad Hrabůvka upravuje z důvodu nouzového stavu a přijatých usnesení vlády ČR č.87 ze dne 15.3.2020 do odvolání provozní dobu:

 – zrušení hodin pro veřejnost

 – úřední hodiny pondělí a středa 15 – 17 hodin zůstávají v planosti.

Budou řešeny pouze neodkladné záležitosti po předchozí telefonické domluvě

Prosíme  občany, aby s obcí komunikovali pokud možno elektronickou formou a telefonicky.

Mail:   obechrabuvka@atlas.cz

Tel:    581 613 634, 739 475 972, 605 950 099

2. Termín úhrady poplatků za svoz komunálních odpadů a poplatku za psa se prodlužuje do konce měsíce dubna. Úhrada poplatků v hotovosti na OÚ je do konce března pozastavena. Poplatky je možno hradit elektronicky – obec na požádání zašle platební údaje k úhradě poplatků, tel: 581 613 634.

3. Místní knihovna Hrabůvka upozorňuje čtenáře o uzavření knihovny od 16.března 2020 do odvolání

4. Mateřská škola Hrabůvka upozorňuje na uzavření školky od středy 18.března 2020

 

Nemocnice v Hranicích zavádí mimořádné opatření:

Do odvolání ošetřujeme pouze akutní případy.

Plánovaná vyšetření možná pouze po TELEFONICKÉ konzultaci s lékařem.

!  ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 JE TRESTNÝM ČINEM  !

 

INFEKCE KORONAVIREM

Co dělat ?

  1. Nemocnice Hranice a.s. není určena pro diagnostiku a léčbu koronavirového onemocnění.
  1. Příslušným určeným pracovištěm je Infekční oddělení Nemocnice Prostějov!
  1. Po celou inkubační dobu, 14 dnů, je třeba se zdržovatpouze v místě bydliště (doma), omezit styk s ostatními osobami. Sledujte svůj zdravotní stav.Telefonicky konzultujte svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem.
  1. Pokud se objeví příznaky jako teplota, horečka (nad 37 °C nebo nad 38°C) kašel, dušnost, dýchací obtíže, kontaktujte místně příslušné infekční oddělení (okres Přerov spadá pod infekční oddělení Nemocnici Prostějov, tel. čísla582 315 501, 506), nebo KHS v Olomouci (585 719 234, 254).
  1. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud možno se dopravte osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte ZZS (155)s vysvětlením vaší klinické a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud jste přicestovali).
  1. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na ruce s plně virucidními účinky (dezinfekčními prostředky na bázimin. 70% alkoholu).
  1. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
  1. Provádějte průběžně dezinfekci ploch a povrchů v domácnosti, dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu výrobce.

 

Důležité informace:

Jméno souboru Typ souboru Vyvěšeno
Upozornění pro čtenáře místní knihovny PDF 27.4.2020
Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření PDF 30.3.2020
Upozornění Krajské hygienické stanice Olomouckého  kraje PDF 24.3.2020
Doporučení provozovatelém maloobchodů a veřejné dopravy PDF 18.3.2020
Krizové opatření – nákupní hodiny pro seniory PDF 18.3.2020
Zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochraných prostředků dýchacích cest PDF 18.3.2020
Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah PDF 18.3.2020
Usnesení vlády PDF 18.3.2020
Rozhodnutí hejtmana o zákazu vstupu, pobytu a pohybu na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu JPG 18.3.2020
Veřejná vyhláška krajské hygieny – mimořádné opatření PDF 16.3.2020
Usnesení vlády PDF 14.3.2020
Mimořádné opatření – Ministerstvo vnitra PDF 14.3.2020
Usnesení vlády PDF 12.3.2020
Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy PDF 12.3.2020

 

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice