Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Úvod

O Hrabůvce

Obec Hrabůvka se rozkládá v nadmořské výšce 305 až 345 m n. m. pod vrchem Hůrka (443mnm) v malebném pomezí dvou geomorfologických celků.

Severní část náležící k Nízkému Jeseníku, podcelek Oderské vrchy, okrsek Boškovská vrchovina tvoří spodokarbonské sedimenty jako jsou břidlice, prachovce a droby.

Jižní část příslušící do Moravské brány, podcelek Bečevská brána, okrsek Jezernická pahorkatina pak zde zastupují mladotřetihorní až čtvrtohorní jíly a spraše.

Obec spadá do povodí Bečvy, které zde odvodňuje Uhřínovský potok, protékající celým katastrem a vlévající se v Drahotuších do řeky Bečvy a částečně pak Radíkovský potok vlévající se do Uhřínovského potoka u výletiště v rekreační oblasti zvané Kunzov.

Nejstarší písemná zmínka o osídlení pochází z roku 1371, kdy je nazývána jako „William Habruowkam“.

Místa původního osídlení situované mimo současnou zástavbu, v lesích nad obcí, nesou dodnes patrné stopy lidské činnosti.

Traduje se, že název Hrabůvka pochází od porostů habrů, které zde spolu s porostem dubů v původních lesích převažovaly. Jiná verze odvozuje historický název od rolnického nářadí, hrábí, zobrazených na pečeti obce z roku 1766. Oba symboly se pak spolu objevují v podobě v tzv. dvojnásobně mluvícího současného znaku obce.

Místní kronika datuje první písemné zmínky o obci rokem 1530 a rokem 1569, kdy zde doloženě žilo 14 obyvatel.

Rozhodujícím mezníkem v historií bylo na přelomu 18. a 19 století otevření kamenolomu, který se stal a dodnes zůstal významným dodavatelem moravské droby. Těžba a zpracování kamene pak změnila ráz této původní ryze zemědělské obce a umocnila její rozvoj.

V současné době žije na katastru obce o rozloze 306 ha okolo 310 obyvatel.
Ze zajímavých míst je třeba uvést dřevěnou zvoničku u domu č.p. 5, kamenný kříž z r. 1907, sochu Panny Marie u domu č.p. 36, kamenný kříž v západní části obce, sochu sv. Floriána v centru obce a soukromý pseudogotický hrádek Kunzov z počátku minulého století ležící na rozhraní s Radíkovským katastrem.

V nedalekém okolí (do 1 km) nabízíme návštěvníkům možnost občerstvení v jednom obchodě a třech hospůdkách, s ubytovací kapacitou v jedné z nich.

K rekreačnímu sportování a relaxaci lze využít několik přírodních, upravených i neupravených ploch a po dohodě s provozovatelem i prostor sportovní osady „Svačinka“ kde se mimo jiné každoročně v červenci pořádá již tradiční turnaj v nohejbale a to dokonce i s mezinárodní účasti. Patří se zmínit i o hřišti za hospodou a zejména hřišti Horňáček, jak název napovídá je situováno v horní části obce, které se stalo „motorem“ všelikých akcí – viz. odkaz  Hřiště Horňáček

K propagaci naší obce patří i úspěšné šipkařské družstvo s exotickým názvem AJTAKRAJTA.

Mezi vyhledávanou aktivitu návštěvníků patří procházky v okolních lesích spojené nejen s hezkými a dalekými výhledy, ale i se sběrem lesních plodů, hub a případně s koupáním v přírodním koupališti zatopeného lomu v nedalekém Olšovci.

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice