Mikroregion Podlesí

Úvod

Upozornění občanům:

1.Obecní úřad Hrabůvka upravuje z důvodu nouzového stavu a přijatých usnesení vlády ČR č.87 ze dne 15.3.2020 do odvolání provozní dobu:

 – zrušení hodin pro veřejnost

 – úřední hodiny pondělí a středa 17-19 hodin zůstávají v planosti.

Budou řešeny pouze neodkladné záležitosti po předchozí telefonické domluvě

Prosíme  občany, aby s obcí komunikovali pokud možno elektronickou formou a telefonicky.

Mail:   obechrabuvka@atlas.cz

Tel:    581 613 634, 739 475 972, 605 950 099

2. Termín úhrady poplatků za svoz komunálních odpadů a poplatku za psa se prodlužuje do konce měsíce dubna. Úhrada poplatků v hotovosti na OÚ je do konce března pozastavena. Poplatky je možno hradit elektronicky – obec na požádání zašle platební údaje k úhradě poplatků, tel: 581 613 634.

3. Místní knihovna Hrabůvka upozorňuje čtenáře o uzavření knihovny od 16.března 2020 do odvolání

4. Mateřská škola Hrabůvka upozorňuje na uzavření školky od středy 18.břena 2020

 

Nemocnice v Hranicích zavádí mimořádné opatření:

Do odvolání ošetřujeme pouze akutní případy.

Plánovaná vyšetření možná pouze po TELEFONICKÉ konzultaci s lékařem.

!  ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 JETRESTNÝM ČINEM  !

 

INFEKCE KORONAVIREM

Co dělat ?

  1. Nemocnice Hranice a.s. není určena pro diagnostiku a léčbu koronavirového onemocnění.
  1. Příslušným určeným pracovištěm je Infekční oddělení Nemocnice Prostějov!
  1. Po celou inkubační dobu, 14 dnů, je třeba se zdržovatpouze v místě bydliště (doma), omezit styk s ostatními osobami. Sledujte svůj zdravotní stav.Telefonicky konzultujte svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem.
  1. Pokud se objeví příznaky jako teplota, horečka (nad 37 °C nebo nad 38°C) kašel, dušnost, dýchací obtíže, kontaktujte místně příslušné infekční oddělení (okres Přerov spadá pod infekční oddělení Nemocnici Prostějov, tel. čísla582 315 501, 506), nebo KHS v Olomouci (585 719 234, 254).
  1. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud možno se dopravte osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte ZZS (155)s vysvětlením vaší klinické a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud jste přicestovali).
  1. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na ruce s plně virucidními účinky (dezinfekčními prostředky na bázimin. 70% alkoholu).
  1. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!
  1. Provádějte průběžně dezinfekci ploch a povrchů v domácnosti, dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu výrobce.

 

Důležité informace:

Jméno souboru Typ souboru Vyvěšeno
Upozornění Krajské hygienické stanice Olomouckého  kraje PDF 24.3.2020
Doporučení provozovatelém maloobchodů a veřejné dopravy PDF 18.3.2020
Krizové opatření – nákupní hodiny pro seniory PDF 18.3.2020
Zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochraných prostředků dýchacích cest PDF 18.3.2020
Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah PDF 18.3.2020
Usnesení vlády PDF 18.3.2020
Rozhodnutí hejtmana o zákazu vstupu, pobytu a pohybu na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu JPG 18.3.2020
Veřejná vyhláška krajské hygieny – mimořádné opatření PDF 16.3.2020
Upozornění pro čtenáře místní knihovny 2020 PDF 15.3.2020
Usnesení vlády PDF 14.3.2020
Mimořádné opatření – Ministerstvo vnitra PDF 14.3.2020
Usnesení vlády PDF 12.3.2020
Mimořádná opatření dočasně omezí provoz autobusové dopravy PDF 12.3.2020

 

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice