Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Termíny

Termíny svozu pevného domovního odpadu(PDO):

Měsíc PDO Plasty + TetraPack TetraPack
Leden 17.1.2023 3.1.2023 Termíny sběru TetraPacku jsou nyní shodné s termíny sběru plastů.

Na TetraPack je možné použít i žluté pytle.

Únor 7.2. a 28.2.2023 7.2.2023
Březen 21.3.2023 7.3. a 28.3.2023
Duben 11.4.2023 25.4.2023
Květen 9.5. a 23.5.2023 23.5.2023
Červen 13.6.2023 20.6.2023
Červenec 4.7. a 25.7.2013 18.7.2023
Srpen 15.8.2023 8.8.2023
Září 5.9. a 26.9.2023 5.9.2023
Říjen 17.10.2023 10.10.2023
Listopad 7.11. a 28.11.2023 7.11.2023
Prosinec 19.12.2023 5.12.2023

Poplatek za svoz TKO je uveden v OZV č. 1/2019 a číní 400 Kč na osobu.

Dále upozorňujeme, že v zimním období se do chatové oblasti ke sběru TKO nezajíždí, sběrné místo je určeno na pozemku mezi domem č.p.96 a chatou č.e.30.

Termíny placení poplatků:

Za svoz domovního odpadu:  ročně do 30.3.
Poplatek za psa:  do 30.3.

 

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice