Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Tří králová sbírka

Společenské akce 2015 – Tří králová sbírka

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky letos vybralo 11 373 Kč.

Děkuje všem dárcům z naší obce, kteří sbírku svým mimořádným darem podpořili a přispěli tím na projekty :

  • Charity Hranice ( 58 procent výtěžku)
  • Arcidiecézní charity Olomouc (20 procent)
  • Charity ČR (15 procent).

Děkujeme také koledníkům, kteří se v Hrabůvce do sbírky aktivně zapojili.

Dobrý den!
Chci poděkovat obyvatelům Vaší obce za příkladné přijetí sbírkové akce Tříkrálové sbírky,
kterou s pověřením organizátora Charity ČR na území Vaší obce organizovala Charita Hranice.
Děkuji všem štědrým dárcům, kteří naše koledníky přijali a svým finančním darem se podíleli na výši výnosu sbírky. Jsme rádi, že řada občanů každoročně koledníky očekává a těší se na ně. Díky nim se naše sbírka již stává tradicí.

Po sečtení pokladniček ve všech obcích a městech Hranického děkanátu nás čekalo velmi příjemné překvapení – letošní výnos Tříkrálové sbírky opět výrazně překročil výsledek z loňského roku.
Rekordní částka nakonec představovala 921 756 Kč, což je o 57 500 Kč více než vloni.

Jménem Charity Hranice děkuji všem, kteří se aktivně organizačně podíleli na letošní Tříkrálové sbírce – všem zástupcům obecních úřadů a farností. Děkuji vedoucím skupinek, malým i větším koledníkům za ochotu ve svém volném čase rozdávat radost, roznášet přání štěstí, zdraví a pokoje.

Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou využity k zajištění služeb a projektů Charity Hranice, k nákupu kompenzačních pomůcek pro naše klienty a na pomoc lidem v nouzi – 58 procent výnosu, dále na podporu projektů Arcidiecézní charity Olomouc a Charity Česká republika.

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a projevenou důvěru a přejeme všechno dobré v roce 2015!

Radka Andrýsková – koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Hranice

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice