Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Poskytnuté informace

Poskytnuté informace 2018

Informace, o které byl podle zákona č. 106/1999 Sb. požádán Obecní úřad Hrabůvka.

Poskytnuté informace 2017

Informace, o které byl podle zákona č. 106/1999 Sb. požádán Obecní úřad Hrabůvka.

Odpověď 1 – Investiční plán obce Hrabůvka na rok 2017

Odpověď 2 – odpady

Odpověď 3 – veřejné osvětlení

Odpověď 4 – odpady

Odpověď 5 – ptáci

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice