Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Územní plán

Jméno souboru Typ souboru
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Územního plánu PDF
1. ÚP Hrabůvka – textová část – výrok PDF
2. I.a – Výkres základního členění území PDF
3. I.b – Hlavní výkres PDF
4. I.c – VPSO PDF
5. II.a – Koordinační výkres PDF
6. II.b – Výkres širších vztahů PDF
PDF
8. ÚP Hrabůvka – Seznam příloh PDF
9. ÚP Hrabůvka – titulní listy PDF
10. ÚP Hrabůvka – Odůvodnění – ZPF PDF
11. ÚP Hrabůvka – Odůvodnění – Bilance – řešení PDF
12. ÚP Hrabůvka – Odůvodnění – textová část PDF

 

Změna č.1

 

Jméno souboru Typ souboru
1. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – titulní listy PDF
2. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – seznam příloh PDF
3. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – Výroková část-text PDF
4. Změna č.1 ÚP Hraůvka – Výroková část – srovnávací text PDF
5. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – Odůvodnění PDF
6. Změna č.1 ÚP Hrabůvka – bilance záborů ZPF PDF
I.a-změna.č.1 PDF
I.b-změna.č.1 PDF
I.c-změna.č.1 PDF
II.a.-změna.č.1 PDF
II.b-změna.č.1 PDF
II.c-změna.č.1 PDF
OOP – Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Hrabůvka PDF
Opatření obecné povahy – územní plán Hrabůvka PDF

 

Úplné znění ÚP Hrabůvka po změně č.1

Jméno souboru Typ souboru
1. ÚP Hrabůvka – textová část – výrok – úplné znění po změně č.1 PDF
2. I.a – Výkres základního členění území – úplné znění po změně č.1 PDF
3. I.b – Hlavní výkres – úplné znění po změně č.1 PDF
4. I.c – VPSO – úplné znění po změně č.1 PDF
5. II.a – Koordinační výkres – úplné znění po změně č.1 PDF
6. II.b – Výkres širších vztahů – úplné znění po změně č.1 PDF
7. II.c – ZPF – úplné znění po změně č.1 PDF
8. ÚP Hrabůvka – Seznam příloh – úplné znění po změně č.1 PDF
9. ÚP Hrabůvka – titulní listy – úplné znění po změně č.1 PDF
10. ÚP Hrabůvka – Odůvodnění – ZPF – úplné znění po změně č.1 PDF
11. ÚP Hrabůvka – Odůvodnění – Bilance – řešení – úplné znění po změně č.1 PDF
12. ÚP Hrabůvka – Odůvodnění – textová část – úplné znění po změně č.1 PDF
Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice