Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Hospodaření MŠ

Rok 2023

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2023 (PDF)

 

Rok 2022

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2022 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.5/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.6/2022 (PDF)

Návrh rozpočtu MŠ Hrabůvka na rok 2023 (PDF)

 

Rok 2021

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2021 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2021 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Plnění rozpočtu (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Přehled příspěvků a dotací za rok 2021 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Přehled účtů MŠ a stav fondů za rok 2021 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Zápis finančního výboru (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Inventarizační zpráva (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Plnění rozpočtu (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Přehled příspěvků a dotací za rok 2021 (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Přehled účtů MŠ a stav fondů za rok 2021 (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Příloha (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Rozvaha (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Návrh závěrečného účtu MŠ Hrabůvka za rok 2021 – Zápis finančního výboru (PDF)

 

Rok 2020

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2020 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4/2020 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Přehled prřípevků a stav fondu za rok 2020 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Zápis finančního výboru (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Plnění rozpočtu (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2020 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

 

Rok 2019

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4 2019 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Plnění rozpočtu (PDF)</a

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Přehled příspěvků a stav fondu za rok 2019 (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MŠ Hrabůvka za rok 2019 – Zápis finančního výboru (PDF)
 

Rok 2018

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4 2018 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hrabůvka 2021 – 2022 (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Rozvaha (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Plnění_rozpoctu (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Zápis finančniho výboru (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Přehled příspěvků a stav fondů za rok 2018 (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Inventarizační zpráva (PDF)

MŠ závěrečný účet 2018 – Příloha (PDF)
 

Rok 2017

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.3 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.4 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.5 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.6 2017 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hrabůvka 2017 – 2020 (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Přiloha (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Zápis finančního výboru o provedené kontrole (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Přehled příspěvků a dotací a stav fondů (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Rozvaha (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Plnění rozpočtu (PDF)

MŠ závěrečný účet 2017 – Inventarizační zpráva (PDF)

 

Rok 2016

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2016 (DOCX)

MŠ závěrečný účet 2016 – Přiloha (PDF)

MŠ závěrečný účet 2016 – Zápis finančního výboru o provedené kontrole (PDF)

MŠ závěrečný účet 2016 – Přehled příspěvků a dotací a stav fondů (PDF)

MŠ závěrečný účet 2016 – Rozvaha (PDF)

MŠ závěrečný účet 2016 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

MŠ závěrečný účet 2016 – Plnění rozpočtu (PDF)

MŠ závěrečný účet 2016 – Inventarizační zpráva (PDF)

 

Rok 2015

 

Rozpočet obce Hrabůvka 2015 (DOCX)

MŠ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2015 (PDF)

MŠ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)

MŠ závěrečný účet – příloha (PDF)

MŠ závěrečný účet – rozvaha (PDF)

MŠ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)

MŠ závěrečný účet – zpráva o kontrole (PDF)

 

Rok 2014

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2014 (DOCX)

MŠ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)

MŠ závěrečný účet – příloha (PDF)

MŠ závěrečný účet – rozvaha (PDF)

MŠ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)

MŠ závěrečný účet – zpráva o kontrole (PDF)

 

Rok 2013

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2013 (DOCX)

Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2013 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – přehled příspěvků a dotací 2013 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – příloha 2013 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2013 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – výkaz zisků a ztrát 2013 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2013 (PDF)

 

Rok 2012

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka 2012 (DOCX)

Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2012 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – přehled příspěvků a dotací 2012 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – výkaz zisků a ztrát 2012 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2012 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2012 (PDF)

 

Rok 2011

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka 2011 (DOC)

Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2011 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2011 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – výkaz zisku a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2011 (PDF)

 

Rok 2010

 

Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2010(PDF)

Závěrečný účet MŠ – výkaz zisků a ztrát 2010(PDF)

Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2010(PDF)

Závěrečný účet MŠ – přehled dotací a přispěvků 2010(DOC)

Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2010(DOC)

 

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice