Hospodaření MŠ

Rok 2017

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2017 (PDF)
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.1 2017 (PDF)
Rozpočtové opatření MŠ Hrabůvka č.2 2017 (PDF)
Rozpočet MŠ Hrabůvka – Střednědobý výhled rozpočtu 2017 – 2020 (PDF)

Rok 2016

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2016 (DOCX)
MŠ závěrečný účet 2016 – Přiloha (PDF)
MŠ závěrečný účet 2016 – Zápis finančního výboru o provedené kontrole (PDF)
MŠ závěrečný účet 2016 – Přehled příspěvků a dotací a stav fondů (PDF)
MŠ závěrečný účet 2016 – Rozvaha (PDF)
MŠ závěrečný účet 2016 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)
MŠ závěrečný účet 2016 – Plnění rozpočtu (PDF)
MŠ závěrečný účet 2016 – Inventarizační zpráva (PDF)

Rok 2015

Rozpočet obce Hrabůvka 2015 (DOCX)
MŠ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2015 (PDF)
MŠ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)
MŠ závěrečný účet – příloha (PDF)
MŠ závěrečný účet – rozvaha (PDF)
MŠ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)
MŠ závěrečný účet – zpráva o kontrole (PDF)

Rok 2014

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2014 (DOCX)
MŠ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)
MŠ závěrečný účet – příloha (PDF)
MŠ závěrečný účet – rozvaha (PDF)
MŠ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)
MŠ závěrečný účet – zpráva o kontrole (PDF)

Rok 2013

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2013 (DOCX)
Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2013 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – přehled příspěvků a dotací 2013 (PDF)

Závěrečný účet MŠ – příloha 2013 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2013 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – výkaz zisků a ztrát 2013 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2013 (PDF)

Rok 2012

Rozpočet MŠ Hrabůvka 2012 (DOCX)
Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2012 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – přehled příspěvků a dotací 2012 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – výkaz zisků a ztrát 2012 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2012 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2012 (PDF)

Rok 2011

Rozpočet MŠ Hrabůvka 2011 (DOC)
Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2011
(PDF)
Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2011 (PDF)
Závěrečný účet MŠ – výkaz zisku a ztrát (PDF)
Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2011 (PDF)

Rok 2010

Závěrečný účet MŠ – zápis finančního výboru 2010(PDF)
Závěrečný účet MŠ – výkaz zisků a ztrát 2010(PDF)
Závěrečný účet MŠ – rozvaha 2010(PDF)
Závěrečný účet MŠ – přehled dotací a přispěvků 2010(DOC)
Závěrečný účet MŠ – plnění rozpočtu 2010(DOC)

 

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás