DSO Podlesí

Rok 2019

DSO Podlesí – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 (PDF)
Rozpočet DSO Podlesí na rok 2019 (PDF)

Rok 2018

Rozpočet DSO Podlesí na rok 2018 (PDF)
DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 (PDF)
DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.1 2018 (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Komentář (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Inventarizační zpráva (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Závěrečný účet (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Zpráva o hospodaření (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Rozvaha (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Příloha rozvahy (PDF)
Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Výkaz FIN 2-12 (PDF)

Rok 2017

DSO Podlesí – Rozpočet na rok 2017 (PDF)
DSO Podlesí – Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2019 (PDF)
DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.1 2017 (PDF)
DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.2 2017 (PDF)
DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.3 2017 (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Zpráva o hospodaření (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Komentář (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Příloha (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Rozvaha (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Výkaz zisku a ztrát (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Závěrečný účet (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – FIN 2-12 (PDF)

Rok 2016

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Zpráva o hospodaření (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Komentář (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Příloha (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Rozvaha (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Plnění rozpočtu 2016 (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Výkaz zisku a ztrát (PDF)
DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Závěrečný účet (PDF)

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás