Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


DSO Podlesí

Rok 2021

 

DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026 (PDF)

Rozpočet DSO Podlesí na rok 2022 (PDF)

 

Rok 2021

 

Rozpočet DSO Podlesí na rok 2021 (PDF)

DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2024 (PDF)

Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.1/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.2/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.3/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.4/2021 (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 – Výkaz Fin (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 – Záverečná zpráva (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2021 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Příloha (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Rozvaha (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Výkaz Fin (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Záverečná zpráva (PDF)

Návrh závěrečného účtu MR Podlesí za rok 2021 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (PDF)

 

Rok 2020

 

DSO Podlesí pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 (PDF)

Rozpočet DSO Podlesí na rok 2020 (PDF)

Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.1/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření DSO Podlesí č.2/2020 (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – Inventarizační zpráva za rok 2020 (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – Přiloha Rozvahy (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – Zpráva o přezkoumáná hospodaření (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – Výkaz Fin (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2020 – komentář (PDF)

 

Rok 2019

 

DSO Podlesí – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 (PDF)

Rozpočet DSO Podlesí na rok 2019 (PDF)

DSO Podlesí rozpočtové opatření č.1/2019 (PDF)

DSO Podlesí rozpočtové opatření č.2/2019 (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – příloha (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – závěrečný účet (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – komentář (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí za rok 2019 – FIN 2-12 (PDF)

 

Rok 2018

 

Rozpočet DSO Podlesí na rok 2018 (PDF)

DSO Podlesí – střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 (PDF)

DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.1 2018 (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Komentář (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Závěrečný účet (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Zpráva o hospodaření (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Příloha rozvahy (PDF)

Závěrečný účet MR Podlesí 2018 – Výkaz FIN 2-12 (PDF)

 

Rok 2017

 

DSO Podlesí – Rozpočet na rok 2017 (PDF)

DSO Podlesí – Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2019 (PDF)

DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.1 2017 (PDF)

DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.2 2017 (PDF)

DSO Podlesi – Rozpočtové opatření č.3 2017 (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Zpráva o hospodaření (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Komentář (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Příloha (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Rozvaha (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Výkaz zisku a ztrát (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – Závěrečný účet (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2017 – FIN 2-12 (PDF)

 

Rok 2016

 

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Zpráva o hospodaření (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Komentář (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Příloha (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Rozvaha (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Plnění rozpočtu 2016 (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Výkaz zisku a ztrát (PDF)

DSO Podlesí – závěrečný účet 2016 – Závěrečný účet (PDF)

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice