Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Hospodaření obce

Rok 2023

 

Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2023 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č. 1/2023 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č. 2/2023 (PDF)

 

Rok 2022

 

Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2022 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2022 (PDF)

Rozpočtové opatření Obce Hrabůvka č.6/2022 (PDF)

Návrh rozpočtu obce Hrabůvka na rok 2023 (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Výkaz FIN 2-12 (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – přehled přijatých dotací, účty obce (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Příloha (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Rozvaha (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – složení finančniho a kontrolního výboru (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – inventarizační zpráva (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Plnění rozpočtu (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2022 (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 – složení zastupitelstva obce (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – Výkaz FIN 2-12 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – přehled přijatých dotací, účty obce (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – složení finančniho a kontrolního výboru (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – Plnění rozpočtu (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2022 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2022 – složení zastupitelstva obce (PDF)
 

Rok 2021

 

Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2021 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůvka 2023 – 2026 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6/2021 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7/2021 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Složení finančního a kontrolního výboru (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Složení zastupitelstva (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – výkaz FIN 2 – 12 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Zpráva o výsledku prezkoumaní hospodaření za rok 2020 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Plnění rozpočtu (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2021 – Přehled dotací, účty obce (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Složení finančního a kontrolního výboru (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Složení zastupitelstva (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Příloha (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Rozvaha (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – výkaz FIN 2 – 12 (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Zpráva o výsledku prezkoumaní hospodaření za rok 2020 (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Inventarizační zpráva (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Plnění rozpočtu (PDF)

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 – Přehled dotací, účty obce (PDF)

 

Rok 2020

 

Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2020 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5/2020 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6/2020 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Složení finančního a kontrolního výboru (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Složení zastupitelstva (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – výkaz FIN 2 – 12 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Zpráva o výsledku prezkoumaní hospodaření za rok 2020 (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Inventarizační zpráva (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Plnění rozpočtu (PDF)

Závěrečný účet obce za rok 2020 – Přehled přijatých dotací (PDF)

 

Rok 2019

 

Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2019 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůva na období 2021 – 2022 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.8 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Přehled přijatých dotací v roce 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Složení finančního výboru v roce 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Složení zastupitelstva v roce 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Výkaz zisků a ztrát v roce 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Rozvaha (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Příloha (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Plnění rozpočtu (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Inventarizační zpráva za rok 2019 (PDF)

Závěrečný účet Obce Hrabůvka za rok 2019 – Výkaz FIN 2-12 (PDF)
 

Rok 2018

 

Rozpočet obce Hrabůvka na rok 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7 2018 (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – přehled přijatych dotací za rok 2018 (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – složení finančního a kontrolního výboru v roce 2018 (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – složení zastupitelstva v roce 2018 (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – inventarizační zpráva (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – Plnění rozpočtu (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – Příloha (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – Rozvaha (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – Výkaz FIN 2-12 M (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

OÚ závěrečný účet 2018 – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce (PDF)

 

Rok 2017

 

Rozpočet obce Hrabůvka 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.3 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.4 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.5 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.6 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.7 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.8 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.9 2017 (PDF)

Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.10 2017 (PDF)

Rozpočtový výhled obce Hrabůvka 2017 – 2018 (PDF)

Sřrednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůvka 2018 – 2020 (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Inventarizační zpráva (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Plnění rozpočtu (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Přehled dotací (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Příloha (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Rozvaha (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Složení výborů (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Složení zastupitelstva (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Výkaz FIN 2-12 M (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

OÚ závěrečný účet 2017 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Rok 2016

 

Rozpočet obce Hrabůvka 2016 (DOCX)

OÚ závěrečný účet 2016 – Inventarizační zpráva (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Plnění rozpočtu (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Přehled dotací (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Příloha (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Rozvaha (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Složení výborů (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Složení zastupitelstva (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Výkaz FIN 2-12 M (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)

OÚ závěrečný účet 2016 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (PDF)

 

Rok 2015

 

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2015 (DOCX)

OÚ závěrečný účet – FIN 2-12 (PDF)

OÚ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2015 (PDF)

OÚ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)

OÚ závěrečný účet – přehled dotací (PDF)

OÚ závěrečný účet – příloha (PDF)

OÚ závěrečný účet – rozvaha (PDF)

OÚ závěrečný účet – složení výborů (PDF)

OÚ závěrečný účet – složení zastupitelstva (PDF)

OÚ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)

OÚ závěrečný účet – zpráva z přezkoumaní hospodaření obce za rok 2015 (PDF)

 

Rok 2014

 

Rozpočet obce Hrabůvka 2014 (DOCX)

OÚ závěrečný účet – FIN 2-12 (PDF)

OÚ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2014 (PDF)

OÚ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)

OÚ závěrečný účet – přehled dotací (PDF)

OÚ závěrečný účet – příloha (PDF)

OÚ závěrečný účet – rozvaha (PDF)

OÚ závěrečný účet – složení výborů (PDF)

OÚ závěrečný účet – složení zastupitelstva (PDF)

OÚ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)

OÚ závěrečný účet – zpráva z přezkoumaní hospodaření obce za rok 2014 (PDF)

 

Rok 2013

 

Závěrečný účet obce – FIN 2013 (1) (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2013 (2) (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2013 (3) (PDF)

Rozpočet obce Hrabůvka 2013 (DOCX)

Závěrečný účet obce – plnění rozpočtu 2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – přehled dotací 2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – příloha2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – rozvaha 2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – složení výborů 2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – složení zastupitelstva 2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – výkaz zisků a ztrát 2013 (PDF)

Závěrečný účet obce – zápis z kontroly hospodaření 2013 (PDF)

 

Rok 2012

 

Závěrečný účet obce – FIN 2012 (1) (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2012 (2) (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2012 (3) (PDF)

Rozpočet obce 2012 (DOC)

Závěrečný účet obce – kontrola hospodaření 2012 (PDF)

Závěrečný účet obce – plnění rozpočtu 2012 (PDF)

Závěrečný účet obce – přehled dotací 2012 (PDF)

Závěrečný účet obce – rozvaha 2012 (PDF)

Závěrečný účet obce – složení výborů 2012 (PDF)

Závěrečný účet obce – složení zastupitelstva 2012 (PDF)

 

Rok 2011

 

Rozpočet obce 2011 (DOC)

Závěrečný účet obce – FIN 2011 (1) (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2011 (2) (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2011 (3) (PDF)

Závěrečný účet obce – kontrola hospodaření obce 2011 (PDF)

Závěrečný účet obce – pehled dotací a příspěvků 2011 (PDF)

Závěrečný účet obce – plnění rozpočtu 2011 (PDF)

Závěrečný účet obce – přehled dotací v roce 2011 (DOC)

Závěrečný účet obce – rozvaha 2011 (PDF)

Závěrečný účet obce – složení výborů 2011 (DOC)

 

Rok 2010

 

Závěrečný účet obce – složení výboru v roce 2010 (DOC)

Závěrečný účet obce – rozvaha 2010 (PDF)

Závěrečný úcet obce – přehled přijatých dotací v roce 2010 (DOC)

Závěrečný úcet obce – plnění rozpočtu 2010 (PDF)

Záverečný účet obce – kontrola hospodaření obce 2010 (PDF)

Závěrečný účet obce – FIN 2010 (PDF)

Závěrečný účet obce – složení zastupitelstva obce v roce 2010 (DOC)

 

Rok 2009

 

Rozvaha 2009 (PDF)

Finální výkaz 2009 (PDF)

Plnění rozpočtu 2009 (DOC)

Zpráva o výsledku přezkoumáná hospodaření obce Hrabůvka za rok 2009 (PDF)

Přehled dotací 2009 (DOC)

Složení výboru v roce 2009 (DOC)

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice