Hospodaření obce

Rok 2017

Rozpočet obce Hrabůvka 2017 (PDF)
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.1 2017 (PDF)
Rozpočtové opatření obce Hrabůvka č.2 2017 (PDF)
Rozpočtový výhled obce Hrabůvka 2017 – 2018 (PDF)
Sřrednědobý výhled rozpočtu obce Hrabůvka 2018 – 2020 (PDF)

Rok 2016

Rozpočet obce Hrabůvka 2016 (DOCX)
OÚ závěrečný účet 2016 – Inventarizační zpráva (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Plnění rozpočtu (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Přehled dotací (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Příloha (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Rozvaha (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Složení výborů (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Složení zastupitelstva (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Výkaz FIN 2-12 M (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Výkaz zisků a ztrát (PDF)
OÚ závěrečný účet 2016 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (PDF)

Rok 2015

Rozpočet MŠ Hrabůvka na rok 2015 (DOCX)
OÚ závěrečný účet – FIN 2-12 (PDF)
OÚ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2015 (PDF)
OÚ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)
OÚ závěrečný účet – přehled dotací (PDF)
OÚ závěrečný účet – příloha (PDF)
OÚ závěrečný účet – rozvaha (PDF)
OÚ závěrečný účet – složení výborů (PDF)
OÚ závěrečný účet – složení zastupitelstva (PDF)
OÚ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)
OÚ závěrečný účet – zpráva z přezkoumaní hospodaření obce za rok 2015 (PDF)

Rok 2014

Rozpočet obce Hrabůvka 2014 (DOCX)
OÚ závěrečný účet – FIN 2-12 (PDF)
OÚ závěrečný účet – inventarizační zpráva za rok 2014 (PDF)
OÚ závěrečný účet – plnění rozpočtu (PDF)
OÚ závěrečný účet – přehled dotací (PDF)
OÚ závěrečný účet – příloha (PDF)
OÚ závěrečný účet – rozvaha (PDF)
OÚ závěrečný účet – složení výborů (PDF)
OÚ závěrečný účet – složení zastupitelstva (PDF)
OÚ závěrečný účet – výkaz zisků a ztrát (PDF)
OÚ závěrečný účet – zpráva z přezkoumaní hospodaření obce za rok 2014 (PDF)

Rok 2013

Závěrečný účet obce – FIN 2013 (1) (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2013 (2) (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2013 (3) (PDF)
Rozpočet obce Hrabůvka 2013 (DOCX)
Závěrečný účet obce – plnění rozpočtu 2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – přehled dotací 2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – příloha2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – rozvaha 2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – složení výborů 2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – složení zastupitelstva 2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – výkaz zisků a ztrát 2013 (PDF)
Závěrečný účet obce – zápis z kontroly hospodaření 2013 (PDF)

Rok 2012

Závěrečný účet obce – FIN 2012 (1) (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2012 (2) (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2012 (3) (PDF)
Rozpočet obce 2012 (DOC)
Závěrečný účet obce – kontrola hospodaření 2012 (PDF)
Závěrečný účet obce – plnění rozpočtu 2012 (PDF)
Závěrečný účet obce – přehled dotací 2012 (PDF)
Závěrečný účet obce – rozvaha 2012 (PDF)
Závěrečný účet obce – složení výborů 2012 (PDF)
Závěrečný účet obce – složení zastupitelstva 2012 (PDF)

Rok 2011

Rozpočet obce 2011 (DOC)
Závěrečný účet obce – FIN 2011 (1) (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2011 (2) (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2011 (3) (PDF)
Závěrečný účet obce – kontrola hospodaření obce 2011 (PDF)
Závěrečný účet obce – pehled dotací a příspěvků 2011 (PDF)
Závěrečný účet obce – plnění rozpočtu 2011 (PDF)
Závěrečný účet obce – přehled dotací v roce 2011 (DOC)
Závěrečný účet obce – rozvaha 2011 (PDF)
Závěrečný účet obce – složení výborů 2011 (DOC)

Rok 2010

Závěrečný účet obce – složení výboru v roce 2010 (DOC)
Závěrečný účet obce – rozvaha 2010 (PDF)
Závěrečný úcet obce – přehled přijatých dotací v roce 2010 (DOC)
Závěrečný úcet obce – plnění rozpočtu 2010 (PDF)
Záverečný účet obce – kontrola hospodaření obce 2010 (PDF)
Závěrečný účet obce – FIN 2010 (PDF)
Závěrečný účet obce – složení zastupitelstva obce v roce 2010 (DOC)

Rok 2009

Rozvaha 2009 (PDF)
Finální výkaz 2009 (PDF)
Plnění rozpočtu 2009 (DOC)
Zpráva o výsledku přezkoumáná hospodaření obce Hrabůvka za rok 2009 (PDF)
Přehled dotací 2009 (DOC)
Složení výboru v roce 2009 (DOC)

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás