Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Kulturní dům

Pronájem:

Poplatky za půjčení kulturního domu jsou stanoveny takto:

* aktualizovaná cena pro rok 2022

a) veškeré prostory kulturního domu a zařízení
2 420,00 Kč / den

b) malá místnost kulturního domu a zařízení
968,00 Kč / den

c) poplatek za zapůjčení nádobí mimo objekt KD (sada na osobu – talíř mělký, velký, malý, příbor)
25 Kč/ sada
Poplatek za zapůjčení skleniček mimo objekt KD
5 Kč/ ks
Pronájem stolu a 6 ks židlí (1 set) – mimo objekt KD
500 Kč/set

d) pronájem ubrusů mimo objekt KD (vrácení pouze s lístkem z čistírny)
20,00 Kč / ks

*e) poplatek za spotřebu elektrické energie rok 2019
5,57 Kč / kWh

*f) poplatek za spotřebu plynu (vytápění) rok 2019
11,48 Kč / m3

*g) poplatek za spotřebu vody rok 2019
42,80 Kč / m3

Pro občany s trvalým pobytem v obci platí snížená cena – 50% z nájmu při významných životních příležitostech.

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice