Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Kulturní dům

Pronájem:

Poplatky za půjčení kulturního domu jsou stanoveny takto:

* aktualizovaná cena pro rok 2023

a) veškeré prostory kulturního domu a zařízení
3025,00 Kč / den

b) malá místnost kulturního domu a zařízení
1210,00 Kč / den

c) poplatek za zapůjčení nádobí mimo objekt KD (sada na osobu – talíř mělký, velký, malý, příbor)
25 Kč/ sada
5,00 Kč/ osobu nebo 121,00 Kč/ den
Poplatek za zapůjčení skleniček mimo objekt KD
5 Kč/ ks
Pronájem stolu a 4 ks židlí (1 set) – mimo objekt KD
– občané s trvalým pobytem v obci 100 Kč/set
– ostatní zájemci 200 Kč/ set

d) pronájem ubrusů mimo objekt KD (vrácení pouze s lístkem z čistírny)
20,00 Kč / ks

*e) poplatek za spotřebu elektrické energie
Dle aktuálního ceníku dodavatele

*f) poplatek za spotřebu plynu (vytápění)
Dle aktuálního ceníku dodavatele

*g) poplatek za spotřebu vody
Dle aktuálního ceníku dodavatele

V případě poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoliv zapůjčeného předmětu se pronajímatel zavazuje:

a) v případě stolů a židlí – dát věci do původního stavu na vlastní náklady (např. oprava stolů, židlí)

b) ostatní zapůjčené předměty – ztrátu, poškozené nebo jinak zničené věci zaplatit v plné výši

Stoly a židle jsou nábytkem interiérovým a proto jsou určeny pouze do vnitřních prostorů!

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice