Mikroregion Podlesí
Elektronická podatelna

E-mail:
hrabuvka@kr-olomoucky.cz

Pozvánky a letáky:
Oznámení

Tři králové 2023 - sbírka v obci Hrabůvka

Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Velký dík patří všem malým i velkým koledníčkům a vedoucím skupinky, bez kterých bychom nemohli tuto sbírku zrealizovat.

V Hrabůvce se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 17.131 Kč.


Znak a prapor

Fotogalerie – Znak a prapor

Popis znaku:

Ve zlatém štítě ze zeleného trojvrší vyrůstající zelený habr se dvěma zkříženými zlatými hráběmi v koruně, provázený dole dvěma modrými květy lnu se zelenými středy.

Symbol hrábí se vztahuje k názvu obce a je doložen již na pečeti z roku 1766. Podle jiného výkladu pochází název Hrabůvka od slova habr (nářečně hrab), odtud tedy figura habru. Trojvrší odkazuje k blízkým Oderským vrchům. Len byl po staletí typickou rostlinou pěstovanou v oblasti, kde se Hrabůvka nachází.

Rychlý kontakt

Obec Hrabůvka
Hrabůvka 61
753 01 Hrabůvka
Tel.: 581 613 634

E-mail: obechrabuvka@atlas.cz

Datová schránka: 2k5bp6t

IČ: 00301299
DIČ: CZ00301299

Firmy u nás

Created by RM Webdesign Hranice